Resoluties

Op deze pagina vind je de resoluties van de JOVD. Door op de resolutie te klikken, komt een PDF met daarin de tekst. Alleen aangenomen resoluties zijn hier terug te vinden. Achter de resolutie staat welke stellingen zijn verworpen, de overige stellingen zijn dus aangenomen. Bij 'Ingediend door' is er voor gekozen om elke keer slechts 1 persoon te benoemen. Voor vragen kun je contact opnemen met het Algemeen Bestuurslid Politiek.

Klik op de resolutie om deze te openen.
Bevordering van therapietrouw in de zorg††††† † † †
Ingediend door: Gijs van den Broek † ††
Verworpen:† stelling 4
Constitutionele rechten † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †† ††
Ingediend door: Rick Busscher †
† † ††† † ††
Een nieuwe diplomatieke dienst†††††††††††††††††††† † † † † † †† †
Ingediend door: Sibren Douma † † † † † †
Verworpen: stellingen 3 en 5
Het preferentiebeleid kan beter (...)†††††††††††† † † † †† † † †
Ingediend door: Gijs van den Broek††
††
Kenniseconomie†††††††††††††††††††††††††††††††† † † † † ††††††††††††† †† † †† ††
Ingediend door:†Sibren Douma†††††† †††† †
Verworpen: stellingen 1,3, en 4
Orgaandonatie bij (zelfgekozen) levenseinde††† ††
Ingediend door: Timo Roeleveld† † † †††††
Verworpen: stellingen 2 en 3
Meerdere versus enkele nationaliteiten †††† † ††† ††††
Ingediend door: Dominik Flikweert†††† † ††
Ingetrokken: stelling 6
Een gezonde IND
Ingediend door:†Dominik Flikweert
Dubbele nationaliteit
Ingediend door:†Dominik Flikweer
Verworpen: †stelling 2
Ingetrokken: stelling 3


De weg naar efficiŽntie en effectiviteit in het Nederlandse assielbeleid
Ingediend door: Dominik Flikweert, Baue Bijleveld, Ruken Kasim Akdag
Verworpen: stelling 4
Gewijzigd: † stelling 3, toegevoegd "Ama's zonder ouders zullen niet worden uitgezet"
† † † † † † † † † † † stelling 5, toegevoegd "Een zwaar misdrijf"†


Eurobonds
Ingediend door: Lex Kraanen, Merijn van Leeuwen, Paul le Doux, Timo Roeleveld
Gewijzigd: stelling 4, toegevoegd "Uitzonderingen zijn mogelijk indien een gekwalificeerde meerderheid van alle lidstaten daarmee instemt"


Energie
Ingediend door: Politiek Commissariaat Milieu en Infrastructuur
Verworpen: stellingen 3 en 4


Einde aan de territoriaal gelimiteerde visa
Ingediend door: Jeroen van Dijken†


Positie van slachtoffer in het strafproces
Ingediend door: Quinten Bertens


Ontwikkelingshulp vs. liberalisering wereldwijde handelsmarkt
Ingediend door: JOVD Groningen


Wie vrede wil moet zich voorbereiden op oorlog
Ingediend door: Silvio Erkens, Christiaan Kwint, Cees Roffelsen, Simon Tol
Europese belasting op financiŽle transacties
Ingediend door: Paul le Doux
Verworpen: stellingen 3 en 4
Schengeniaanse Grenscontroles
Ingediend door: Kasim Akdag
Ingetrokken: stellingen 2, 4, 6 en 7
Stelling 3 verworpen
Stelling 4 wordt gewijzigd in:†De JOVD sluit zicht aan bij de Europese Regulering geldend per 1 januari 2014 omtrent kredietbeoordeleraars inachtneming van het loslaten van de restrictie, de mogelijkheid tot maandelijks beoordelen wordt toegestaan en de verplichte tweede beoordeling wordt afgeschaft.
GEEN AANTEKENING
Wijziging Stelling 2 naar: Een wet ten dele herzien terwijl er een nieuwe, Europese, richtlijn op komst is is dubbel op, daar het beiden uiteindelijk Nederlsands recht wordt, en herziening moet daarom niet gebeuren.
GEEN AANTEKENING
Stellingen 3 & 4 verworpen
Wijzing Stelling 2 naar††Nieuw in te voeren hypotheekregels moeten voor zowel nieuwe als bestaande woningbezitters gelijdelijk worden ingevoerd om zo een zo gelijk mogelijk speelveld te creŽren op de woningmarkt.