De Politieke Commisie
De politieke commissie is de denktank achter de politieke visie van de JOVD Amsterdam. De commissie staat onder leiding van bestuurslid politiek en voorlichting Cesar van Rooij en heeft onder andere het politiek programma van de verenging uitgeschreven. De commissie houdt zich verder bezig met kritisch analyseren van Amsterdams gemeentebeleid. Hierbij worden ook constructieve oplossingen bedacht en aangeboden om het beleid zo liberaal als mogelijk te houden.

De Organisatie commissie

De Statuten commissie
Ter ondersteuning van het herschrijven van de statuten en reglementen van onze vereniging, is er een Statutaire Commissie aangesteld.

De Reis commissie
Dit jaar zal er weer een afdelingsreis georganiseerd worden door de Amsterdamse JOVD. De Reiscommissie ondersteunt het bestuur met het organiseren van een politiek inhoudelijke én gezellige reis.