Amsterdam e.o.

JOVD Amsterdam e.o. kritisch op gendergelijkheid beleid Gemeente Amsterdam: ‘Ook positieve discriminatie is discriminatie’.

JOVD Amsterdam e.o. kritisch op gendergelijkheid beleid Gemeente Amsterdam: ‘Ook positieve discriminatie is discriminatie’.

De Amsterdamse JOVD is kritisch over de gendergelijkheid nota van de gemeente Amsterdam en vindt dat de nota discriminerend is. Volgens Cesar van Rooij, bestuurslid Politiek bij de JOVD Amsterdam, ‘dienen mensen te allen tijden beoordeeld te worden basis van hun eigenschappen en vaardigheden, ongeacht sekse’. Van Rooij herhaalt hierbij een uitspraak van Martin Luther King: ‘Judge someone by the content of their character.’

De gemeente Amsterdam heeft, als onderdeel van het Regenboogbeleid, een nota geschreven over gendergelijkheid. Hierin geeft zij aan te streven naar gelijke kansen voor alle individuen, los van afkomst, geslacht, gender, seksuele oriëntatie of andere eigenschappen. Om gendergelijkheid te bevorderen is als actiepunt opgenomen dat de leden van B&W niet langer zullen deelnemen aan panels die volledig uit (witte) mannen bestaan. Aanvullend wordt ook gesteld dat de gemeente bij geen enkel evenement, waar het in organiserende capaciteit bij betrokken is, met een panel aanwezig zal zijn wat alleen uit mannen bestaat.

De Amsterdamse JOVD vindt dit seksediscriminatie en pleit dat selectie niet dient te geschieden op basis van sekse maar op basis van kwaliteiten en vaardigheden. Of het panel vervolgens volledig uit mannen of vrouwen bestaat, zou niet moeten uitmaken. Volgens Cesar van Rooij, bestuurslid politiek en voorlichting bij de JOVD Amsterdam, is positieve discriminatie ook discriminatie. ‘Gendergelijkheid bevorder je niet door vooraf een bepaalde samenstelling van sekse uit te sluiten’.

Namens het bestuur van de JOVD Amsterdam e.o.
Cesar van Rooij, bestuurslid politiek en voorlichting.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —