Amsterdam e.o.

JOVD Amsterdam e.o. roept Gemeente Amsterdam op: "Jaag studenten de stad niet uit"

De JOVD Amsterdam e.o. is tegen het nieuwe beleid voor het woningdelen dat per januari 2020 ingevoerd zal worden door de gemeente Amsterdam. Volgens Cesar van Rooij, bestuurslid Politiek bij de JOVD Amsterdam, zal dit ernstige gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de woningmarkt voor studenten. Van Rooij:’ met de nieuwe regels jaagt de gemeente deze groep weg uit de stad’. 

JOVD Amsterdam e.o. roept Gemeente Amsterdam op: "Jaag studenten de stad niet uit"

Door een chronisch tekort aan woningen en hoge prijzen is een woonruimte delen voor studenten vaak de enige mogelijkheid. Met de nieuwe regels voor woningdelen moet voortaan elke bewoner een huurcontract hebben, moet een vergunning worden aangevraagd bij het verhuren aan drie volwassen of meer, en een quotum van 5% per wijk dat gedeeld mag wonen. Dit betekent dat er maximaal 13.405 vergunningen zullen worden verstrekt, terwijl er naar schatting 76.000 woningdelers zijn. Van Rooij verwacht dat hierdoor vooral studenten hun woning zullen moeten verlaten. Veel verhuurders zullen er volgens hem eerder voor kiezen om een woning aan twee personen te verhuren dan aan drie of meer. Hierdoor zal het huren voor deze groep vrijwel onmogelijk worden. Hij stelt: ‘Alhoewel de bedoelingen achter de nieuwe regels goed zijn, zal de toegankelijkheid van de woningmarkt voor studenten ernstig beperkt worden’.

Om de woningmarkt nog enigszins toegankelijk te houden, roept de JOVD Amsterdam e.o. de gemeente op om af te zien van de nieuwe regels. Totdat er meer woongelegenheid gecreëerd wordt, is woningdelen een van de laatste opties die een student heeft om toch in de stad te wonen waar hij of zij studeert. Van Rooij stelt: ‘Ga vooral door met bouwen en innovatieve woonconcepten, en laat de regels voor woningdelen voor wat het is’’.

Namens het bestuur van de JOVD Amsterdam e.o.
Cesar van Rooij

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —