Amsterdam e.o.

JOVD Amsterdam: Maak van inclusieve kinderboeken de norm op Amsterdamse basisscholen

De Amsterdamse JOVD is van mening dat de verhalen die kinderen op de basisschool voorgelezen krijgen, cruciale invloed hebben op de beeldvorming en wat de norm voor normaal is. Op dit moment is de norm voornamelijk hetero zijn in combinatie met een Kaukasisch uiterlijk. Volgens Cesar van Rooij, bestuurslid bij de JOVD Amsterdam, kan er een enorme slag geslagen worden voor acceptatie en gelijkheid wanneer kinderen op Amsterdamse basisscholen diversere verhalen voorgelezen krijgen.

JOVD Amsterdam: Maak van inclusieve kinderboeken de norm op Amsterdamse basisscholen

Van jongs af zijn kinderen op zoek naar hun identiteit en met wie ze zich kunnen identificeren. Liefdesverhalen die zij krijgen voorgelezen op de basisschool zijn vaak de eerste ervaring met het begrip liefde en seksualiteit. Verhalen die zij voorgelezen krijgen op de basisschool vormen grotendeels de basis van hun definitie van ‘normaal’. Als jongen ben jij ‘Romeo’ en wordt verwacht dat je op zoek gaat naar jouw Julia. Alhoewel een groot gedeelte zich hiermee kan identificeren, is er ook een grote groep die dit niet kan en niet begrepen wordt. Net als het feit dat kinderen met twee moeders raar worden aangekeken omdat verwacht wordt dat zij alleen een vader en moeder kunnen hebben. Kinderen weten immers simpelweg vaak niet beter dan de heteronormatieve norm. Door verhalen te lezen waarin dit niet de norm is, zal de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd worden, en leren kinderen zich sneller en beter in te leven in anderen. Volgens Van Rooij is het dan ook van essentieel belang dat de boeken diverser worden;
‘Laat kinderen zien dat Romeo ook op Julian kan vallen en dat elke etniciteit met elkaar om kan gaan als de omgang gebaseerd is op wederzijds respect’.

Naast het feit dat dit het onderling begrip en de acceptatie van anderen bevordert, zullen ook meer kinderen zich kunnen identificeren met de personages en geïnspireerd raken. Neem als voorbeeld een verhaal over een kind uit een groot gezin dat het thuis relatief slecht heeft en zich uiteindelijk tot de top weet te knokken. Kinderen die zich herkennen in deze situatie voelen zich hierdoor niet alleen en krijgen mee dat er altijd toekomstperspectief is. Anderen die het thuis wel breed hebben zullen inzien dat wat zij als normaal ervaren niet vanzelfsprekend is. Steeds meer basisscholen in de stad zien de toegevoegde waarde in van diversere verhalen en zijn hiermee aan de slag gegaan. Van Rooij is van mening dat dergelijke boeken de norm zouden moeten zijn. Hij roept dan ook alle Amsterdamse basisscholen op om hier gehoor aan te geven en een voorbeeld te zijn voor de rest van Nederland.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —