Amsterdam e.o.

Reactie opiniestuk DWARS opvang en activiteiten voor illegalen

In een recent persbericht, waarin het normaal is dat de schrijver in de derde persoon spreekt, heeft Cesar van Rooij (bestuurslid Politiek en Voorlichting van de JOVD Amsterdam e.o.) kritiek geuit op de absurde bedragen die door het huidige college over de balk gegooid worden voor de opvang van ongedocumenteerden. De JOVD Amsterdam e.o. blijft bij dit standpunt, ondanks kritiek vanuit de linkerhoek.

Reactie opiniestuk DWARS opvang en activiteiten voor illegalen

Sabine Scharwachter (voorzitter DWARS Amsterdam) bagatelliseerde op de website van DWARS onder andere de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven aan yogacursussen en toekomstoriëntatietrainingen. Als het aan de JOVD Amsterdam e.o. ligt is al het geld wat hieraan wordt uitgegeven te veel, ook al is dit een klein percentage van het totaalbedrag wat wordt uitgegeven. De focus van het beleid moet volgens Cesar van Rooij liggen op de kernbehoeftes, en niet op de bijzaken.

Ook al ziet DWARS het graag anders, gemeentes zijn volgens het EHRM niet verplicht om uitgeprocedeerde ongedocumenteerden 24-uur opvang te geven; enkel bed-bad-brood-voorzieningen zijn verplicht. Binnen de kaders van de Vreemdelingenwet 2000 mogen gemeentes zelf beslissen of zij uitgeprocedeerde ongedocumenteerden 24 uur willen opvangen, waardoor de gemeente momenteel buitenwettelijk begunstigend beleid voert.

Het geld wat vrijkomt door bezuiniging op deze post moet, als het aan de JOVD Amsterdam e.o. ligt, ten goede komen van de Amsterdammer, met in het bijzonder het tekort bij de politie en het onderwijs . Sabine Scharwachter duidt dat zij het hypocriet vindt dat de JOVD Amsterdam e.o. omkijkt naar de politieagent en de leraar, doordat zij het nu moeilijk hebben door het beleid van onze moederpartij: de VVD. Echter, de JOVD Amsterdam e.o. is een onafhankelijke jongerenorganisatie, waarbij de geschiedenis aantoont dat er vaak genoeg kritiek wordt geuit op de VVD.

Cesar van Rooij roept wethouder Groot Wassink alsnog op zijn beleid te herzien en terug te pakken op de hoofdzaken op het gebied van opvang voor ongedocumenteerden; een spoedige asielprocedure, waarbij na afwijzing het avontuur in Amsterdam stopt.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —