Eindhoven

Persbericht boete Nieuwbouw

Persbericht boete Nieuwbouw

JOVD: stop de boete op nieuwbouw!

EINDHOVEN - De jongeren van de VVD roepen de Eindhovense gemeenteraad op om de extra heffing op nieuwbouw tegen te houden. Voorzitter Van de Moosdijk: ‘Deze maatregel verslechtert de situatie op de Eindhovense woningmarkt en staat haaks op het collegeakkoord!’

Eindhoven is booming, de goed lopende economie zorgt voor veel banen en werkgelegenheid in de regio. Als gevolg neemt de vraag naar betaalbare woningen in Eindhoven dusdanig toe dat er sprake is van een acute krapte op de woningmarkt. Voornamelijk voor starters en huurders in het lage segment is het vinden van een geschikte woning vrijwel onmogelijk. Daarom moet er stevig bijgebouwd worden, 3000 woningen per jaar.

Via tal van maatregelen probeert het college de woningbouwproductie een boost te geven zoals via een kortere procedure voor bouwprojecten, tijdelijke woonunits op braakliggende terreinen en zijn er voorkeurslocaties voor nieuwbouw bepaald. Echter komt het college nu met een nieuwe maatregel die haaks staat op het huidige beleid en juist zorgt voor duurdere en bovenal minder nieuwbouwwoningen. Het college stelt voor om per vierkante meter nieuwbouw een lege te vragen van 42 euro. Dit betekent al snel een extra kostenpost van ruim 6000 euro per woning. Deze extra kostenpost zal door ontwikkelaars nagenoeg één op één doorberekend worden aan de kopers waardoor betaalbare woningen in Eindhoven nog verder uit zicht raken. Het zijn hierdoor vooral de starters en mensen met een kleine portemonnee die de dupe worden van deze maatregel.

In de huidige tijd waarin bouwmaterialen schaars zijn en er een schreeuwend tekort is aan vakmensen als metselaars en loodgieters staat de haalbaarheid van veel nieuwbouwprojecten ernstig onder druk. De hoge bouwprijzen zorgen ervoor dat het steeds lastiger wordt betaalbare woningen te bouwen voor starters en het lage segment. Deze maatregel van het college werkt de huidige extreem krappe situatie op de woningmarkt alleen maar meer in de hand.

Het is niet zo dat Eindhoven op het moment dringend gaten moet vullen op de begroting. Dankzij het beleid van het huidige college is er de komende jaren weer ruimte op de begroting en worden tekorten weggewerkt. Investeringen in de stad zoals in parken en wegen kunnen gefinancierd worden met deze vrijkomende gelden. Daarom is het onbegrijpelijk dat het college juist nu met deze nieuwbouw-boete komt.

Voorzitter van de JOVD Eindhoven Van de Moosdijk: ‘Veel mensen waaronder starters zijn op zoek naar een woning in Eindhoven maar worden geconfronteerd met lange wachtlijsten en een veelvoud van geïnteresseerden per woning. Daar valt niet tegenop te boksen. Daarom moeten er meer woningen bij en deze maatregel bereikt juist het tegenovergestelde. Nu is niet het goede moment om een boete op nieuwbouw in te voeren: het college moet juist alle energie steken in het stimuleren van nieuwbouw voor starters en het goedkope segment!’

BRON:
Eindhovens Dagblad 14 december 2018
https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-stuwt-woningbouwproductie-op-door-kortere-procedure~a1706541/

Eindhovens Dagblad 16 november 2018
https://www.ed.nl/eindhoven/tijdelijke-woonunits-tegen-verhitte-woningmarkt-in-eindhoven~a3190bc8/

Omroep Brabant 7 maart 2019
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2947916/Snelle-aanpak-huizentekort-27-000-extra-woningen-in-regio-Eindhoven

FOTO:
Iulianu (2005)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eindhoven_street.jpg

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —