Flevoland

JOVD Flevoland verwerpt donatievoorstel GroenLinks-fractie Almere

De gemiddelde Almeerder moet van GroenLinks maar liefst drie keer aan het goede doel geven. Dat is althans waar GroenLinks in de Almeerse gemeenteraad voor pleit. Naast de landelijke actiedag en het geld dat Rijksoverheid beschikbaar stelt moet volgens de partij namelijk ook de gemeente Almere financieel bijdragen aan de humanitaire hulp op Sint-Maarten. Het voorstel is sympathiek en het is verfrissend dat GroenLinks een keer verantwoordelijkheid wil nemen, maar het schept een ongewenst precedent.

Op Sint-Maarten heeft volgens het Rode Kruis 90 procent van de huizen ernstige schade en is belangrijke infrastructuur als de haven en het vliegveld compleet verwoest. Dat het eiland dus humanitaire hulp nodig heeft is overduidelijk. Gelukkig heeft de Nederlandse regering gelijk aangegeven ‘maximaal de portemonnee te trekken’ voor noodhulp. Bovendien is er al een landelijke actiedag geweest waarop geld ingezameld werd voor de slachtoffers van orkaan Irma. Op die manier dragen we allemaal ons steentje bij, zowel via de belastingen als via onze eigen giften.
De GroenLinks-fractie in de gemeenteraad vindt dit echter niet voldoende en verwacht meer van de Almeerse inwoners. De fractie doet er nog een schepje bovenop en stelt dat ook specifiek de gemeente Almere verantwoordelijk is voor het verlenen van hulp na een orkaan in een ander land, wat Sint-Maarten sinds 2010 is. In het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is vastgelegd dat de landen binnen het Koninkrijk ‘zelfstandig hun eigen aangelegenheden behartigen’, maar dat de landen elkaar wel ‘hulp en bijstand’ verlenen. Het is dus aan de regering en de Tweede Kamer om die hulp en bijstand in te vullen, niet aan de GroenLinks-fractie in Almere.
GroenLinks verdedigt dit voorstel met het argument dat er al elf jaar lang geen steunaanvraag is geweest. De giften toen werden gedaan in een tijd waarin de bomen tot aan de hemel groeiden en dit soort giften inderdaad een stuk gebruikelijker waren dan in 2017. Niet voor niets heeft Almere besloten om niet meer aan dit soort verzoeken te voldoen en ook steden als Emmen, Tilburg, Zoetermeer en Eindhoven hebben al in 2010 besloten te stoppen met het doneren van gemeenschapsgeld.
Bovendien is de wirwar van donaties en subsidies die dit creëert ontzettend onwenselijk. Het wordt straks compleet onduidelijk hoeveel de Nederlandse overheid in totaal geeft aan Sint-Maarten omdat allerlei gemeentelijke potjes opengetrokken worden voor internationaal beleid. De gemeente is daar niet voor aangesteld en kan beter doen waar het goed in is: lokaal beleid voeren.
Hopelijk komt GroenLinks tot inkeer en beseft de fractie dat het met dit voorstel zaagt aan de stoelpoten van onze bestuurlijke inrichting. Laten we vooral allemaal geld storten op giro 5125 en laten we ervoor zorgen dat de inwoners van Sint-Maarten geholpen worden. Daar hebben we de gemeente niet voor nodig

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —