Flevoland

JOVD tegen politiek: 'Leg die Lelylijn aan'

Lelystad - De noordelijke JOVD afdelingen Flevoland, Friesland en Groningen zijn teleurgesteld in de uitspraken van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Van Veldhoven stelde dat ze niets zag in de aanleg van de Lelylijn en schuift daarmee de provincies onderaan de prioriteitenlijst.

'Het kabinet steekt liever haar geld in de Randstad dan in de noordelijke regio’s en dat is kwalijk,' aldus de JOVD-afdelingen.

Langlopende wens

De Lelylijn, een vernieuwde visie op de voormalige Zuiderzeelijn, is een langlopende wens vanuit het Noorden. De aanleg van de Lelylijn zal ervoor zorgen dat er grote gebieden, zoals Drachten en Noordoostpolder, aangesloten worden op het spoornetwerk. Deze gebieden hebben nu geen enkele mogelijkheid om zonder een auto grote afstanden te bereizen in een korte tijd.

Gemeenten leefbaar te houden

Rik Nijhuis van JOVD Flevoland: 'Een goede treinverbinding is essentieel om deze gemeenten ook in de toekomst leefbaar te houden. We zien nu een leegloop van voornamelijk hoopopgeleide jongeren, die ook na hun studie niet meer terugkeren, terwijl ze onmisbaar zijn voor de economische ontwikkeling van Friesland en Flevoland.'

Grote voordelen

Ook voor Groningen heeft de Lelylijn grote voordelen. De lijn zal namelijk een uur tijdswinst kunnen realiseren voor het traject Groningen-Amsterdam. 'Er zullen zowel indirecte als directe banen verloren gaan als het gevolg van het terugdringen van de gaswinning. Daarnaast hebben veel gemeenten te maken met krimp. Een snellere treinverbinding zal zorgen voor een beter vestigingsklimaat en op deze manier kunnen we de woningmarkt in de Randstad ontlasten. Door de kortere reistijd wordt het wonen in het noorden veel aantrekkelijker, ook als mensen een baan in de Randstad hebben,' zegt Hannah Hilberink van JOVD Groningen.

Groeiende lobby

De drie afdelingen van de politiek onafhankelijke jongerenpartij van de VVD steunen de groeiende lobby waar ook de directeur van ProRail en de directeur van VNO-NCW Noord zich positief over hebben uitgelaten. 'De bereikbaarheid van de buitengebieden is van groot belang voor de leefbaarheid en vitaliteit van deze gebieden.'

Erg bijzonder

Premier Mark Rutte heeft eerder aangegeven dat hij het vreemd vindt dat Drachten niet aan het spoor ligt. 'In dit geval is het erg bijzonder dat staatssecretaris Van Veldhoven geen behoefte voelt om werk te maken van de Lelylijn. Haar argumentatie dat de kosten niet zouden opwegen tegen de baten is op zijn zachtst gezegd gek te noemen. Het is vreemd dat de samenleving drie miljard euro heeft uitgegeven aan de Noord/Zuidlijn, een stukje spoor van nog geen tien kilometer. De Lelylijn is een lang gekoesterde wens waarvan het nut en de noodzaak al vaak benoemd zijn. De Lelylijn gaat om een traject van meer dan honderd kilometer, maar in dat geval is vier miljard euro opeens te veel. Het is wel duidelijk dat elke euro die uitgegeven wordt aan de provincie een euro te veel is,' zegt Martijn Brands van JOVD Friesland.

Van groot belang

De jonge liberalen roepen het kabinet op het initiatief te verwezenlijken. Verbetering van de bereikbaarheid van het Noorden is van groot belang voor de provincies. Het kabinet zou meer aandacht moeten hebben voor de behoeften van de buitenregio’s en zou om deze reden zo snel mogelijk moeten beginnen met de aanleg van de Lelylijn.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —