In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 2019: Wat vinden de Flevolandse jongeren belangrijk en hoe moet Flevoland veranderen?

1. Stappen in de Randstad, met de trein weer naar huis.
De huidige dienstregeling in de nacht voldoet niet. Een enkele nachtbus weet in het weekend de weg van Amsterdam naar Almere te vinden, maar dit is niet genoeg om alle feestvierende studenten terug naar huis te brengen. Voor jongeren moeten er meer opties zijn om de provincie ook ’s nachts te bereiken. Een nachttrein vanuit de Randstad die op zijn minst Almere Centrum, Lelystad Centrum en Dronten aandoet is nodig om Flevoland als woonplek voor jongeren aantrekkelijk te houden.

2. Kerncentrale in en voor Flevoland.
Klaas Dijkhoff zei het al: kernenergie heeft de toekomst. De JOVD Flevoland steunt de bouw van nieuwe kerncentrales. Flevoland is hier een goede plek voor. De kans op overstromingen en aardbevingen is extreem laag, het benodigde zoete koelwater is in de omgeving voldoende aanwezig, er zijn gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en de benodigde infrastructuur is grotendeels al aanwezig. Kerncentrales zijn veilig, efficient en belasten het milieu niet. Daarmee zijn ze een onmisbaar onderdeel van een groene toekomst.

3. Lelystad Airport is ‘ready for take-off’.
JOVD Flevoland vindt dat Lelystad Airport simpelweg zo spoedig mogelijk open moet. Het vliegveld zorgt voor werkgelegenheid onder de jongeren en verbetert de bereikbaarheid van onze provincie. Volgens een recente enquête staat ook de meerderheid van de inwoners in Flevoland positief tegenover Lelystad Airport. Toch zorgt het vliegveld ook voor overlast, dus is het belangrijk dat het Nederlands luchtruim vliegensvlug opnieuw ingedeeld wordt, het liefst nog voordat we de eerste vluchten verwelkomen in onze prachtige provincie.

4. De provincie op dieet.

Flevoland moet lijnen. Te veel geld wordt verspild aan randzaken die niet tot het kernpakket van de provincie behoren. De JOVD wil dat de provincie minder geld besteedt aan overbodige en vooral dure kunstprojecten. Daarnaast moet de provincie zich niet te veel bemoeien met gemeentetaken als zorg en sport. Alle uitgaven moeten kritisch onder de loep worden genomen en waar uitgaven thuishoren op gemeentelijk of landelijk niveau moet de provincie haar handen ervan aftrekken.

5. Aantrekkelijk Oostvaardersplassen voor mens en dier.
De JOVD onderschrijft het belang van een prachtig natuurgebied als de Oostvaardersplassen. Tegelijkertijd blijven er nu nog vele recreatiemogelijkheden liggen. Het natuurgebied zou beter toegankelijk moeten zijn voor mensen die op een verantwoordelijke manier willen genieten van de omgeving. Er moet onderzoek komen naar de mogelijkheid tot het aanleggen van wandel- en fietspaden en het openstellen van het gebied in niet-kwetsbare delen. Ook moet gekeken worden naar het opzetten van educatieve excursies, eventueel in samenwerking met middelbare scholen uit de regio.

6. Overal naartoe met het OV.
Belangrijk voor de JOVD Flevoland is de lobby voor de Lelylijn. Emmeloord is qua bereikbaarheid de laatste jaren achtergebleven, waardoor jongeren gedwongen zijn te verhuizen buiten onze provincie om te studeren. Dit beeld ziet de JOVD Flevoland ook in de rest van de provincie. Andere maatregelen om de jongeren in de provincie te houden zijn volgens de JOVD Flevoland een directe intercity-verbinding vanuit onze provincie naar Utrecht en een verhoogde frequentie van de regiobussen die tussen de steden en dorpen van Flevoland rijden.

7. Oostvaardersplassen: afschieten = opschieten.
De discussie over het al dan niet afschieten van grote grazers keert regelmatig terug. Wat de JOVD betreft is de zaak klip en klaar: een groot deel van de grote grazers zal afgeschoten moeten worden. De Commissie Geel, die meer dan een jaar onderzoek heeft gedaan, kwam al tot deze conclusie. De JOVD wil het advies van de commissie opvolgen.

8. Meer windturbines is prima
Net als (bijna) elke PJO vindt ook de JOVD Flevoland de energietransitie ontzettend belangrijk. Projecten als Windplan Groen mogen niet sneuvelen door subjectieve argumenten als horizonvervuiling. De windturbine heeft de afgelopen jaren bewezen een betrouwbare wijze van elektriciteit opwekken te zijn, al bestaan er nog steeds kinderziektes. Gelukkig staat de ontwikkeling van windturbines niet stil, dus wij geloven dat ook in de toekomst windturbine relevant blijft voor duurzaamheid. Het streven van de JOVD Flevoland is om de eerste zelfvoorzienende provincie van Nederland te worden, een ambitieus maar haalbaar doel.

9. Een universiteit in Flevoland
De JOVD Flevoland is voor de lobby om een gloednieuwe universiteit in Flevoland te vestigen. We hebben in de provincie al veel mogelijkheden om onderwijs te volgen, maar er ontbreekt nog een echte universiteit. In Almere en in Dronten focussen de hogescholen zich op innovatie, techniek en milieu en wij zien op dit gebied mogelijkheden. Ook studies die in Amsterdam en Utrecht overvol zijn, kunnen wij prachtig in onze provincie opvangen. Daarnaast voorkomt een universiteit in onze provincie de leegloop van jongeren die we de laatste jaren herkennen.

10. Studentenwoningbouw stimuleren.
Er moeten meer studentenwoningen komen in Flevoland. Met name in Almere is de situatie schrijnend: de stad behoort al jaren tot de duurste studentensteden van het land. In beginsel gaat de provincie niet over het aanleggen van nieuwe wijken, maar het heeft wel de bevoegdheid om bestemmingsplannen onder de loep te nemen en eventueel te overrulen in het provinciaal belang. De provincie moet deze bevoegdheid gebruiken en in overleg gaan met de gemeentes over de bouw van extra studentenwoningen.