Friesland

Boerenverstand bij de provincie Friesland

Boerenverstand bij de provincie Friesland

Een oude trend is nieuw leven ingeblazen door de Friese boeren, zij hebben in de ochtend van 11 oktober hun trekkers gebruikt om het provinciehuis van Fryslân te blokkeren.
In Friesland lijkt deze actie direct zijn vruchten afgeworpen te hebben, de gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) heeft het recentelijk genomen besluit omtrent de stikstofmaatregelen weer dezelfde dag teruggenomen.
Een terechte keuze vindt de JOVD Friesland.

Maatregelen

Het protest op het malieveld van 1 oktober had als doel om te voorkomen dat er nieuwe stikstofmaatregelen kwamen, welke toch door de provincie Fryslân zijn aangekondigd.
Boeren voelen zich benadeeld en zijn nog niet overtuigd over waarom deze ‘anti-boeren’ maatregelen zijn getroffen.
Boeren zijn wantrouwend over het verrichte stikstofonderzoek.
Dit komt onder andere omdat de statistieken van het RIVM niet een kloppend beeld geven van de stikstofuitstoot in de
landbouw, zoals is te zien in de masterclass ‘Stikstofbeleid van Schouten ontrafeld’ van Boerenbusiness.

Vrijdag 11 oktober

Omtrent 11:00 in de ochtend stroomde de straten van Leeuwarden vol met trekkers.
Langs het station reden ze naar het Provinciehuis met alle gevolgen van dien. Bussen reden te laat, het verkeer moest worden geregeld, de straten bij het provinciehuis waren niet begaanbaar en de hal van het provinciehuis stroomde vol met gefrustreerde boeren.
Het duurde niet lang totdat de gedeputeerde de stikstofregels terugnam.
Waarop de boeren weer uit Leeuwarden weggetrokken.
“prachtig om te zien dat de inzet van boeren resultaten met zich mee brengt” stelt Diana al Sarayfi, voorzitter van de JOVD Friesland.

Den Haag is geen Fryslân

Volgende week komen de staten bijeen voor een spoeddebat, maar voor nu trekt de provincie zich
terug om meer onderzoek te doen in samenwerking met boeren.
Hiermee voldoet de provincie bewust niet aan de maatstaf zoals deze is aangegeven door de overheid.
Op basis van het persbericht, gepubliceerd op 11 oktober, lijkt de VVD dit besluit al veel eerder gezien te willen hebben “De VVD Statenfractie stelt al jaren dat het Haags minimum het provinciaal maximum moet zijn” aldus de Statenfractie van de VVD in Fryslân.

Een goed besluit

Volgens de JOVD Friesland is de keuze van de gedeputeerde dapper en nodig.
Op dit moment kan er geen besluit worden gemaakt die de duurzaamheidsdoelen haalbaar maakt en eerlijk is voor de boeren.
Alhoewel het protest onaangekondigd was en voor veel onrust in Leeuwarden heeft gezorgd, is er wel een politieke ontwikkeling geweest waar de JOVD Friesland zich achter kan scharen.
Het is goed om te zien dat de provincie zich meer wil inzetten om tot een goed besluit te komen waar beide partijen mee kunnen leven.
Er zijn mogelijkheden, dus stimuleer nou wat je wél wil! Aldus de masterclass ‘‘Stikstofbeleid van Schouten ontrafeld’ van Boerenbusiness.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —