Friesland

Nieuw asiel in Leeuwarden

Vandaag is in het overleg van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Leeuwarden besloten dat er noodopvang zal worden gegeven aan zeshonderd asielzoekers in Leeuwarden. In de WTC expo komen daarom noodbedden om te voorkomen dat asielzoekers op straat moeten slapen. Dat is nodig omdat de huidige centra overvol zijn. Aldus NOS nieuws.

Nieuw asiel in Leeuwarden

Met zeshonderd anderen op vakantie
De Expo zal voor een periode van 18 maart tot 1 oktober 2020 dienen als noodopvang. Aldus de gemeente Leeuwarden. Dat betekent dat gedurende de hele lente en zomer deze mensen in Leeuwarden zullen zijn. Helaas zal het voor hen niet als zomervakantie voelen. Stelt Diana Al-Sarayfi, voorzitter van de JOVD Friesland.
Het gaat geheid fout. Zeshonderd alleenstaande mensen met elkaar in een grote zaal zonder privacy en ver van afleiding kan niet goed gaan. Dit besluit heeft alles weg van een haastige oplossing, waar waarschijnlijk de asielzoekers en de omwonenden niet blij mee zullen zijn.

Democratie buiten spel
“Een van de redenen waarom we dit nu ook doen zijn de ervaringen uit 2015. Gebleken is dat het heel goed ging. Dat heeft er toe geleid dat B&W besloten heeft dat het deze keer ook kan.” Aldus Burgemeester Van Haersma Buma van Leeuwarden.
Burgemeester Van Haersma Buma vertelt dit besluit met B&W te hebben gemaakt. Pas daarna worden de omwonenden en de gemeenteraad ingelicht. Hiermee wordt de democratie effectief buiten spel gezet. Want noch de bewoners noch de volksvertegenwoordiging heeft iets in te brengen gehad over dit besluit voordat het gemaakt is. “De inwoners van tevoren inlichten is het minste wat je kan doen. Maar dit besluit maken zonder goedkeuring van de gemeenteraad vind ik ondemocratisch”, stelt Al-Sarayfi.
Dit besluit had aan de omwonenden en de gemeenteraad moeten worden voorgelegd. Zij hadden dan hun wensen en angsten vooraf kunnen uitspreken. Dit zal op de informatieavond van 3 maart, voor zo ver mogelijk, rechtgezet moeten worden.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —