BAV Januari 2020
Gratis
  • Datum

    donderdag 9 januari 2020
  • Tijd

    19:00–22:00
Groningen

BAV Januari 2020

Evenement • donderdag 9 januari 2020

Wellicht heeft u het reeds vernomen: De Jonge Liberaal neemt binnenkort afscheid van Joris Vierhout als hoofdredacteur. Dhr. Vierhout is van plan om voor langere tijd naar het buitenland te vertrekken en zal daarom aftreden. Het bestuur is voornemens zijn opvolger aan u voor te dragen. Daartoe zullen wij op donderdag 9 januari 2020 om 19:00 een buitengewone afdelingsvergadering organiseren op een nog nader te bepalen locatie. Tijdens deze vergadering zal de voordracht van een nieuwe hoofdredacteur plaatsvinden.

Daarnaast hebben wij signalen ontvangen dat er behoefte bestaat aan een bredere discussie met het bestuur. In overeenstemming met diverse leden is daarom besloten eveneens tijd voor een dergelijke discussie tijdens deze vergadering in te ruimen.

U kunt vanaf 2 januari een digitale stukkenbundel aanvragen bij de secretaris. Indien u een papieren stukkenbundel wenst, dient u dit uiterlijk 48 uur van te voren kenbaar te maken bij de secretaris. Daarnaast kunt u tot 8 januari 19:00 uw stemoverdrachten schriftelijk indienen bij de secretaris.