Digitale JAV
Gratis
  • Datum

    dinsdag 2 juni 2020
  • Tijd

    19:00–22:00
Groningen

Digitale JAV

Evenement • dinsdag 2 juni 2020

Op 2 juni 2020 vanaf 19:00 zal de afdeling Groningen een digitale Jaarlijkse Afdelingsvergadering organiseren. Dit zullen wij doen middels het programma Cisco Webex waarbij het stemmen zal gebeuren door middel van het “Online ALV” systeem wat door de landelijke JOVD aan ons beschikbaar is gesteld. Uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering zullen instructies worden gedeeld voor het digitaal deelnemen aan de vergadering. Indien we er niet in slagen om een onderwerp af te handelen tijdens deze digitale vergadering, dan zal het desbetreffende onderwerp worden verdaagd totdat het mogelijk is om een fysieke ALV te organiseren.

Het is vanaf 26 mei mogelijk om de stukkenbundel op te vragen bij de secretaris. Tijdens de opening van de JAV zal er ook een digitale PDF-download link worden gedeeld. Tevens wil het bestuur iedereen erop attenderen dat het tot 72 uur voor de aanvang van de vergadering (30 mei 2020 19:00) mogelijk is om schriftelijke vragen in te dienen met betrekking tot de agendapunten en/of de stukken. Stemoverdrachten kunnen uiterlijk 1 juni 2020 19:00 worden ingediend bij de secretaris.