De commissies van de JOVD Groningen zijn het hart van de vereniging. Deze commissies organiseren bijvoorbeeld activiteiten, nodigen sprekers uit of vormen onze politieke meningen.

Commissie Actuele Politiek

De Commissie Actuele Politiek is de meest inhoudelijke commissie van de JOVD Groningen. Vanuit een liberaal gedachtegoed is deze commissie het ondersteunend orgaan van het bestuur voor de meningsvorming van de afdeling. Daarnaast schrijven de leden van deze commissie opiniestukken, moties en resoluties voor de congressen en de politieke kernpunten programma's van de JOVD Groningen.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Steven Jaarsma (Voorzitter)
 • Pieter van Zuijlekom (Vice-voorzitter)
 • Marnix Kuper
 • Thomas Faassen
 • Yanick Drouven
 • Tom Boer (Auditor)

Promotie & Activiteitencommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een aantal informele activiteiten gedurende het jaar, met als hoogtepunt de internationale reis. Verder helpt de Accie het bestuurslid organisatie met het organiseren van een aantal traditionele activiteiten zoals de randstadreis en het hockeytoernooi. Ook heeft de commissie als doel nieuwe leden te werven en de JOVD bekend te maken onder jongeren. Dit doen ze doormiddel van schoolbezoeken en natuurlijk tijdens de KEI-week.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Dylan Willems
 • Evelien Vermuë
 • Rosalie Reenders (Auditor)

Commissie Drenthe

Sinds februari 2019 probeert de commissie Drenthe een JOVD afdeling in de provincie Drenthe op te bouwen. Elke twee weken organiseren zij een activiteit. De commissie Drenthe heeft ook een eigen Facebook-pagina.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Sophie Panhuis (Voorzitter)
 • Susan Drenth (Secretaris)
 • Fleur Panhuis (Penningmeester)

Redactiecommissie

De redactiecommissie schrijft artikelen voor ons verenigingsblad "De Jonge Liberaal". Artikelen van de Jonge Liberaal zijn hier te vinden.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Joris Vierhout (Hoofdredacteur De Jonge Liberaal)
 • Marnix Kuper
 • Jesse Jacobs
 • Boris van der Woude
 • Steven Jaarsma

Acquisitiecommissie

De acquisitiecommissie heeft als doel om meer inkomsten voor de afdeling te vergaren. Dit doen zij door een donateurenbestand op te bouwen en door veilingen te organiseren.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Fokke Veenstra
 • Rick Jager
 • Teun Havinga
 • Jasper van der Aa
 • Marnix Kuper (auditor)

Fukuyama

De commissie Fukuyama kan worden beschouwd als het politiek-filosofische geweten van de JOVD Groningen. Begin jaren negentig werd deze commissie opgericht als 'filosofische commissie'. Halverwege de jaren negentig verkreeg zij haar huidige naam naar aanleiding van de toenmalige populariteit van de Amerikaanse politiek-filosoof Yoshihiro Francis Fukuyama (1952-). De leden van deze commissie hebben veelal een jarenlange ervaring binnen de JOVD (al is eenieder met een politiek-filosofische interesse welkom), welke wordt ingezet om de liberale inslag van de vereniging te bewaken. Daarnaast organiseert zij meerdere keren per jaar een politiek-filosofische activiteit, waarbij enerzijds wordt gepoogd interessante sprekers uit te nodigen en anderzijds om een discussie binnen de vereniging aan te zwengelen.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Gert Westerhof
 • Reender Reenders
 • Amir Levi
 • Rik Heiner
 • Siem van Ostaden
 • Hannah Hilberink
 • Tom Boer (Auditor)