Hart van Brabant

Persbericht: JA voor de Ja/Ja sticker!

Persbericht: JA voor de Ja/Ja sticker!

Tilburg, 21 oktober 2019 - JOVD Hart van Brabant, onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, Is positief over de mogelijke invoering van de JA/JA sticker in gemeente Tilburg. “Hierdoor geef je de inwoners zelf de keuze wat ze in hun brievenbus ontvangen”, aldus afdelingsvoorzitter Isis van Noort.

“De nieuwe sticker zorgt met name voor een meer bewuste keuze bij de burger” zo stelt Van Noort. 21 Oktober jongstleden werd er door de Raad het voorstel besproken om per 1 januari 2020 dit voorstel van kracht te laten gaan. Als JOVD Hart van Brabant vinden wij het van belang dat de Raad hierbij kijkt naar hoe andere gemeentes dit hebben aangepakt. Hierbij willen sommige gemeenten overwegen om uitzonderingen te maken voor wijkkrantjes, omdat uitgevers vrezen dat dit de doodsteek is voor h-a-h-bladen. “Wij vinden het van belang dat er voor geen enkele partij een uitzondering wordt gemaakt en hiermee de burger alsnog benadeeld wordt”.

“Ieder inwonende heeft de vrijheid om zelf aan te geven wat hij ontvangt zonder dat dit wordt opgelegd door andere bedrijven en organisaties”, meent Van Noort. Zo beraadt MailDB, een landelijk samenwerkingsverband van reclamedistributeurs, zich op een cassatieprocedure bij de Hoge Raad en dringt bij Tilburg er op aan om die procedure af te wachten. Als JOVD Hart van Brabant roepen wij de Raad dan ook op om hier geen gehoor aan te geven en in het belang van de burger te handelen en daarmee de JA/JA sticker op korte termijn in te voeren.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —