Hart van Brabant

Persbericht: Leeftijd burgerraadslid moet achttien blijven

Persbericht: Leeftijd burgerraadslid moet achttien blijven

JOVD Hart van Brabant, onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, roept de raad op om tegen het initiatiefvoorstel van ONS Tilburg te stemmen dat ervoor moet zorgen dat de minimumleeftijd van burgerraadsleden wordt verlaagd van achttien naar zestien jaar. Voorzitter Van Noort: “Minderjarigen kunnen zich op tal van andere manieren inzetten om op politiek vlak actief te zijn”.

ONS Tilburg geeft in haar voorstel aan dat jongeren hierdoor op de juiste manier worden betrokken bij de gemeentelijke besluitvorming en daarnaast hopen ze via deze weg vooral meer jongeren bij de politiek te betrekken. “We vinden het goed om te zien dat bestuurders de jongeren meer willen betrekken bij de politiek, toch zien wij dit niet als de juiste oplossing”, aldus Van Noort. Minderjarigen kunnen wel lid worden van een politieke jongerenorganisatie en op die manier zich inmengen met gemeentelijke politiek.

Van Noort vervolgt: “Daarnaast is het van belang dat minderjarigen fouten moeten kunnen maken zonder dat er te veel consequenties aanzitten”. Als burgerraadslid heb je namelijk teveel verantwoordelijkheid om grote fouten te maken. Een cultuur waar je wel fouten mag maken en je geholpen wordt jezelf te ontwikkelen is terug te vinden bij iedere politieke jongerenorganisatie. “Indien de gemeente jongeren echt meer wil betrekken bij de politiek, mogen ze de JOVD Hart van Brabant altijd benaderen voor advies”, sluit Van Noort af.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —