Hart van Brabant

Politieke column 'No more brains down the drain!'

Politieke column 'No more brains down the drain!'

In mijn tijd als voorzitter van onze mooie afdeling bezocht ik ooit een bijeenkomst van de Studentenraad Tilburg. Een van de thema’s op deze bijeenkomst was het fenomeen Braindrain. Dit was voor mij een nog onbekend verschijnsel, maar is sindsdien altijd door mijn hoofd blijven spoken. Nu ik dit collegejaar zitting ga nemen in de Politieke Commissie van onze afdeling, is dit voor mij dus een logisch eerste onderwerp om me in vast te bijten.

Een kort uitleg, Braindrain betekent dat jongeren die in Tilburg gestudeerd hebben, na hun studententijd verhuizen naar andere delen van het land om uiteenlopende redenen. Hiermee raken we talenten kwijt die wij als stad en regio zelf goed kunnen gebruiken. Kijkend naar hbo-afgestudeerden doet Midden-Brabant het zo slecht nog niet. We scoren met ‘slechts’ 17% Braindrain beter dan de andere drie grote steden in Brabant en onder het Brabantse gemiddelde van 20%. Het probleem zit hem in de wo-afgestudeerden. Hier geldt een Braindrain van maar liefst 50% voor de regio Midden-Brabant.*

Hoe komt dit probleem en hoe lossen we dit op? De meest voor de hand liggende reden is het gebrek aan aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Hiervoor is bijvoorbeeld een initiatief als Midpoint Brabant opgericht. Een kijkje op hun website leert echter dat dit initiatief voornamelijk gefocust is op het middelbaar beroepsonderwijs en op de tech en logistieke sector. Er mist dus aandacht voor de vele juristen, bestuurskundigen, economen en psychologen die Tilburg University aflevert.

Een tweede probleem is de steeds groter wordende druk op studenten om hun studie zo snel mogelijk af te ronden en zich vooral niet te laten afleiden door bestuursfuncties, vrijwilligerswerk of extra stages tijdens hun studie. Hierdoor speelt het leven van de student zich steeds meer af binnen de grenzen van de campus, iets wat de band tussen student en stad niet ten goede komt.

Uiteraard zijn ook de leefbaarheid van de stad en het aanbieden van diverse en hippe evenementen ook van belang voor de aantrekkelijkheid van Tilburg en omgeving, maar deze twee factoren hebben afgelopen jaren zichtbaar stappen gemaakt in de goede richting. Om nog meer talenten in het Hart van Brabant te houden moeten we studenten uitnodigen om tijdens hun studie vooral ‘actief’ te worden in Tilburg. Dit kan bij onze bruisende verenigingen die wél de weg naar buiten de campus weten te vinden of juist door een aardig betaalde stage of het oprichten van een bedrijfje te gaan zien als een serieuze bijbaan die je alvast helpt met stappen in je carrière. Dit laatste zal hopelijk ook extra bedrijvigheid en dus ook arbeidsplaatsen naar onze regio trekken.

Laat de Tilburgse studenten wat langer genieten van hun studententijd, dan kunnen wij langer van hen genieten!

*Rapport Braindrain in Noord-Brabant uit 2015 van IVA-onderwijs

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —