Hart van Brabant

Tilburgse VVD dient als ‘Mario’-net van GroenLinks

Tilburgse VVD dient als ‘Mario’-net van GroenLinks

Tilburg – 6 februari 2020, JOVD Hart van Brabant, de onafhankelijke, liberale jongerenorganisatie van de VVD, is op zijn zachts gezegd verbaasd over de stemming van de Tilburgse VVD omtrent het dwaalgebied en de bijbehorende ontheffingsregeling van afgelopen maandag. Voorzitter van Noort stelt: “Sowieso was de instemming brengen van dit onderwerp op voorhand al doorgestoken kaart. Namelijk met een coalitie die niet kritisch naar elkaar durft te kijken, was de meerderheid voor dit voorstel al voor de stemming bekend en hadden de bewoners van het dwaalgebied na hun maandenlange inzet en actief meedenken geen schijn van kans om hun gelijk te halen.”

Waar de Tilburgse VVD zou moeten staan voor de Volkspartij van Vrijheid en Democratie deden ze deze avond hun naam geen eer aan. Juist wanneer het moest opkomen voor de belangen van de inwoners, die met een overduidelijke meerderheid tegen het huidige plan waren dat op tafel lag, kozen ze voor een gematigde houding waarmee ze wethouder Mario Jacobs vrij spel gaven zijn enige belang door te drukken: het uitvoeren van het politieke programma van GroenLinks. Het voorstel is namelijk gecreëerd om de leefbaarheid van ondernemers en bewoners te vergroten in het dwaalgebied, alleen diezelfde bewoners waren juist tegen het ingediende voorstel. Als JOVD zien we dan ook geen enkele reden dat een volkspartij als VVD alsnog voor stemt op een punt waar de bewoners op tegen zijn. Het ergste van alles vindt Van Noort: “juist de actieve houding van de bewoners van het dwaalgebied over het meedenken van een autoluwe binnenstad in andere scenario’s, wordt hier afgestraft.” De raad had 600 handtekeningen ontvangen van de actiegroep Binnenstad op slot, waarbij er vervolgens alsnog geconcludeerd durft te worden dat er ook genoeg voorstanders zijn voor dit plan, terwijl die buiten de Raad in de verste verte nog niet zichtbaar waren. Ook burgerparticipatie zoals in deze vorm moet gestimuleerd worden en daarom vinden wij, als JOVD Hart van Brabant, dat er meer naar de bewoners geluisterd had moeten worden.

Tot slot hekelt de JOVD Hart van Brabant zich over het punt hoe de Tilburgse VVD een groenrechts beleid hanteert. Waar de JOVD dit had willen zien als een liberaal groen beleid met het gebruik van gezond verstand om de omgeving te verduurzamen waarbij het economisch houdbaar is, zien we enkel een verkapt GroenLinks beleid. Zo had er kritischer gekeken moeten worden naar de discussienota omtrent de Nieuwlandstraat waarbij de totale kosten die nodig zijn voor de uitvoering van dit plan, namelijk 43.000 euro, gedekt mochten worden uit het budget "Nationaal programma luchtkwaliteit", omdat er gesteld wordt dat het project bijdraagt aan een vermindering van de automobiliteit in de binnenstad en daarmee aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dit terwijl het duidelijk is dat auto’s dermate ver moeten omrijden dat ze alleen maar zullen gaan uitstoten waardoor het recht op dit budget komt te vervallen. Daarnaast maakt dit het wonen in de binnenstad alleen maar minder aantrekkelijk aangezien de bewoners geen recht hebben op een ontheffing. Hiermee ontneem je de vrijheid van de bewoners om zich te verplaatsen op de manier zoals zij dat willen. “Al met al een VVD onwaardige situatie”, concludeert van Noort.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —