Hart van Brabant

Vuurwerkvrij ten koste van vuurwerkvrijheid?

Vuurwerkvrij ten koste van vuurwerkvrijheid?

Het houdt de gemoederen in Tilburg bezig van ver voor de decembermaanden tot lang erna: een verbod op consumentenvuurwerk. Een onderwerp dat de diepe verdeeldheid in de stad, maar ook in de rest van het land, duidelijk zichtbaar maakt. Desalniettemin lijkt de Gemeente Tilburg lokaal toch knopen door te hakken, mede onder aanvoering van de VVD. Maar hoe liberaal is het (verbod op) afsteken van consumentenvuurwerk?

Zoals in veel discussies omtrent maatschappelijke verandering komt de term ‘traditie’ naar boven, het ontbreekt dan vaak aan rationaliteit over de houdbaarheid van historische gewoonten. Een belangrijke functie van tradities is het namelijk garanderen van stabiliteit door generaties heen, maar in het geval van de huidige jaarwisselingen is die stabiliteit zeer te betwijfelen. Een traditie die in ieder geval al decennia door Nederland gekend wordt zijn de miljoenen euro’s aan schade en de amputaties, blind- en doofheid die jaarlijks het gevolg zijn van dit ‘volksfeest’.

“Er mag steeds minder in dit land”, citeer ik een van de reacties onder het Facebook-bericht van de Gemeenteraad Tilburg over een vuurwerkverbod. Een legitiem argument vanuit liberaal gedachtegoed, maar daar zit wel een keerzijde aan. In sommige straten en buitengebieden zou het argument van individuele vrijheid kunnen gelden, maar in een dichtbevolkt land waar vuurwerk afgestoken wordt door minderjarigen in drukke woonwijken lijkt dit vaak een utopie. Onder hetzelfde bericht van de gemeenteraad beklagen inwoners zich dat ze al jaren niet meer graag naar buiten gaan op 31 december en 1 januari, juist vanwege de aanwezigheid van zoveel minderjarigen met vuurwerk. Dit raakt aan de kern van het liberalisme: “Een individu is vrij zolang hij de vrijheid van een ander niet beperkt”, maar dat stadium lijkt de Nederlandse vuurwerkhobby gepasseerd.

Dit alles beschouwend kunnen we in Tilburg de doortastendheid van gemeenteraadsleden toejuichen. Het getuigd van moed en rationaliteit dat de gemeente lokaal stappen durft te zetten, terwijl het kabinet net als bij de pieten-discussie omwille van de peilingen geen duidelijk standpunt neemt. Uitgangspunt van het kabinet lijkt dat lokale bestuurders die wel doortastend durven te zijn hiervoor de ruimte krijgen in lokale verordeningen. Maar zelfs met de beste intentie gaat een vuurwerkverbod alleen slagen wanneer de handhaving hierop adequaat is. Als het kabinet echt van mening is dat regulatie en handhaving op lokaal niveau het best geschiedt, dan is dit op zijn zachts gezegd een breuk met de afschaffing van achtereenvolgens de gemeentelijke en regionale politiekorpsen. Ondanks het uitblijven van een nationaal beleid en bijbehorende capaciteit bij de Nationale Politie moet de gemeente Tilburg zich inspannen om alle Tilburgers op 31 december veilig en vrij over straat te laten gaan. Juist 75 jaar na de bevrijding is dit een onderwerp dat hoog op de Tilburgse politieke agenda moet staan.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —