Rijk van Nijmegen c.a.

Geen nieuwe woonwagenkampen

JOVD is tegen nieuwe woonwagenkampen in gemeente Nijmegen

Stadspartij DNF en GroenLinks Nijmegen roepen de gemeente door middel van een motie op om meer standplaatsen voor woonwagens beschikbaar te stellen. Deze motie is in de raadsvergadering van woensdag 18 december aangenomen. De aanleiding van deze motie was een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens die stelt dat het niet faciliteren van woonwagenkampen ‘verboden onderscheid op grond van ras’ is. Wij van JOVD Rijk van Nijmegen c.a. zijn het niet met deze uitspraak eens en zijn van mening dat er geen nieuw woonwagenkamp moet komen. “De verplichte uitbreiding van dit soort gebieden leidt juist tot verergering van de problematiek waar wij als maatschappij mee worstelen.” Aldus afdelingsvoorzitter Reinmar van Goethem.

Woonwagenkampen verbieden om de bewoners is inderdaad discriminatie en daar staan wij zeker niet achter. De voorzitter vindt daarnaast wel: 'Wij zitten echter in een woning crisis. Efficiënter gebruik van grond is nodig om dit op te lossen.'. De JOVD is van mening dat de beschikbare grond beter kan worden gebruikt voor nieuwbouw. Nieuwbouw maakt een hogere woningdichtheid mogelijk, waardoor er voor een bredere en grotere groep woningen beschikbaar komen.

De JOVD is van mening dat het faciliteren van woonwagenkampen juist een vorm van onderscheid is. “Woonwagenkampen zorgen juist voor een segregatie in de maatschappij. De uitspraak van het college is daar juist een bevestiging van.” aldus de voorzitter. Woonwagenkampen zijn alleen geschikt voor een specifiek ras, als we de redenering van het College voor de rechten van de mens volgen. Hierdoor zou het faciliteren van woonwagenkampen juist alleen deze groep een woning bieden. Dit terwijl er een grote woningnood is onder de gehele bevolking. Als de grond voor nieuwbouw zou worden gebruikt biedt het woningen voor iedereen en niet alleen voor een specifieke groep.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —