Gratis
Rijnmond

Het Euro Evangelie III met Arno Wellens

Evenement • woensdag 6 november 2019, Rotterdam

Het Euro Evangelie
Dit project bestaat uit drie boeken en binnenkort ook een film, waarbij Wellens aantoont wat er mis is met de Europese munt, markt en migratie. In dit pamflet bespreekt hij de weeffouten van de Europese Unie. Het is een aanklacht tegen de leugenachtigheid van politici die ons al sinds de oprichting van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) willen doen geloven dat de eenwording van Europa, inclusief de gemeenschappelijke munt, een zegen voor ons allen is. Maar niets is minder waar...

- Munt:
We staan aan de vooravond van een nieuwe economische crisis. Landen en banken zijn zwakker dan ooit en de EU beschikt nog steeds niet over de instrumenten om hier een oplossing voor te vinden.
- Markt: Er ontstaat oneerlijke concurrentie en totaal willekeurige regelgeving zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij beleidsvorming rondom de stikstof crisis.
- Migratie: Door de binnengrenzen weg te halen, terwijl er niet goed is nagedacht over degelijke buitengrenzen, heeft de Europese Unie veel problemen rondom criminaliteit en migratie op zich afgeroepen.

Een scenario waar we rekening mee moeten houden, is een chaotische implosie van een project dat met de beste bedoelingen is begonnen.

Wil jij weten wat Arno Wellens in zijn derde deel hierover te zeggen heeft? Kom dan woensdag 6 november naar deze sprekersavond!

Interesse in een lidmaatschap bij de JOVD Rijnmond? Kom een keer langs! Of neem voor vragen over de vereniging contact op met Roos Sparreboom: 06-39319003.