Op deze pagina plaatsen wij interessante oude persberichten en overig archiefmateriaal. Wegens een imperfecte overstap naar onze nieuwe website kan het zijn dat er materiaal mist. Mocht je suggesties voor aanvullingen hebben, mail dan gerust naar secretaris@jovdutrecht.nl!

Oude afdelingsbesturen

Bestuur Frieling 2018-2019

Van links naar rechts: Melle Berg, Tom Smit, Wilbert Frieling, Eva Klaver, Robert Jan Snitselaar

Bestuur JOVD Utrecht 2018 2019

Bestuur Knippels 2017-2018

Van links naar rechts: Jantine Rozenboom, Bas van Midde, Hessel Knippels, Sanna van der Hoeven, Wouter van Steenbergen

Bestuur JOVD Utrecht 2017 2018
Press-1-900x450.jpg

Persberichten

12 juni 2019: Nieuw college provincie Utrecht plaatst linkse ambitie boven draagvlak

Deze week presenteerde het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn plannen voor de komende bestuursperiode. De plannen staan vol met ambitieuze doelen, maar de concrete uitwerking en financiële onderbouwing ontbreekt volledig. De Utrechtse JOVD betreurt deze manier van politiek bedrijven. Voorzitter Wilbert Frieling: "Zonder concrete plannen en maatregelen kan het kersverse college het politieke en maatschappelijke draagvlak van het coalitieakkoord niet peilen. Het nieuwe college staart zich blind op ambitie en is toe aan een reality check."

De JOVD, de politieke jongerenorganisatie van de VVD, is kritisch op deze manier van politiek bedrijven en mist de realiteitszin bij het nieuwe college. Door een ongefundeerd akkoord te presenteren lijkt het college het debat uit de weg te willen gaan. De JOVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Frieling: "Door je plannen en maatregelen te verdedigen in het debat, kom je erachter of het kan rekenen op draagvlak vanuit de politiek en maatschappij. Het college lijkt deze stap over te willen slaan en zonder breed draagvlak de toekomst van de provincie in te willen vullen."

De jonge liberalen maken zich zorgen dat de provincie komende periode te veel naar links schuift. Afgelopen jaren is er altijd een goede balans geweest van links en rechts in het provinciebestuur en werd fatsoenlijk het debat aangegaan met de Staten. Oud-commissaris van de Koning Willibrord van Beek, die dit jaar de JOVD heeft bezocht, prees juist de gebalanceerde samenwerking die er was. Hij kon het waarderen dat vertegenwoordiging van de kiezers boven de belangen van de partijen stond. Frieling: "Momenteel lijkt het nieuwe college echter de politiek boven de burgers te plaatsen."

De JOVD roept het college op zo snel mogelijk met de concrete plannen en cijfers te komen en op een open manier het debat aan te gaan met de Staten. Frieling: "Tijd om zo snel mogelijk de plannen van het college te gaan toetsen aan de politieke en maatschappelijke realiteit en gezamenlijk te bouwen aan de toekomst van Utrecht."

30 augustus 2017: Kruistocht van het CDA en de Gemeente tegen Arcadehall Gamestate werkt averechts

De JOVD Utrecht e.o., de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, vindt dat de gemeente en het CDA enorm betuttelend handelen met betrekking tot de Arcadehall ‘Gamestate’ op de Mariaplaats. Het CDA en de gemeente zijn van mening dat Gamestate mogelijk gokverslavingen in de hand werkt door het concept ‘Play and Win’. Bestuurslid Politiek Wouter Van Steenberge: “Elk spel heeft een potentiële beloning in het zicht, anders verliest een deelnemer na enige tijd de interesse om te spelen. Het is de taak van ouders om kinderen te leren met dit soort dingen om te gaan.”

De JOVD wijst erop dat er in de huidige maatschappij vele verleidingen bestaan met eenzelfde soort concept. “De kermis staat ook vol met spelletjes waarvoor je moet betalen en dan prijzen kunt winnen. Gaat het CDA daar straks ook tegen op kruistocht? Ouders zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun kinderen moeten opvoeden.” De JOVD pleit ervoor dat ouders toezicht houden op hun kinderen en meegaan naar concepten als een Arcadehall, zodat jongeren leren omgaan met de verleidingen in de maatschappij. Kinderen krijgen op deze wijze inzicht in de risico’s via hun sociale gemeenschap, in plaats van een eventueel verbod dat door de jeugd als betuttelend zal worden ervaren.