Oprichting

Eind 2011 werden de eerste gesprekken gevoerd om een JOVD-afdeling in Zwolle op te richten. Op 27 februari 2012 werd de commissie Zwolle e.o. opgericht, onder toeziend oog van de afdeling Groningen. Er werd een commissiebestuur ingesteld, dat tot 15 maart 2013 de gang van zaken binnen de commissie beheerde.

Na een jaar commissie te zijn geweest, had JOVD Zwolle e.o. bewezen dat Zwolle potentie had als afdeling. Het Hoofdbestuur keurde de oprichting van een nieuwe afdeling goed. Zo geschiedde het dat op 15 maart 2013 de oprichtingsvergadering plaatsvond in Het Vliegende Paard te Zwolle. De afdeling bestond op dat moment uit ongeveer 30 personen.

Bestuur Marcus

Tijdens het eerste bestuursjaar van bestuur Marcuse is een duidelijk beleid gekozen met als kernwaarden: laagdrempeligheid, gemoedelijkheid en enthousiasme. De laagdrempeligheid uit zich in het feit dat iedereen altijd welkom is bij de afdeling. De verstandhouding die leden met elkaar hebben zorgt voor een gemoedelijkheid. Ten slotte wordt het enthousiasme vormgegeven door diezelfde leden, die met een actieve houding binnen de afdeling en binnen de vereniging zich inspannen.

Bestuur Nieuwenkamp

Op 11 oktober 2013 trad het bestuur Marcuse af en werd het tweede bestuur, bestuur Nieuwenkamp, ingeslagen. De koers van laagdrempeligheid, gemoedelijkheid en enthousiasme is door dit bestuur gekoesterd en verder uitgebouwd. In dit jaar groeide de afdeling gestaag en had het inmiddels meer dan 60 leden.

Bestuur Dijkhof

Het derde bestuur, bestuur Dijkhof, werd op 5 september 2014 gekozen. De afdeling is in het afgelopen jaar opnieuw gegroeid en bestaat aan het einde van dit bestuursjaar uit meer dan 85 leden. Leden van de JOVD Zwolle e.o. zijn volop actief binnen de eigen afdeling, maar velen hebben ook hun vleugels uitgeslagen om actief te worden op landelijk niveau.

Bestuur S. Tol

Op 18 september trad het vierde afdelingsbestuur aan, bestuur S. Tol. Aan het einde van het jaar telt de afdeling ruim 100 leden en er is een actief ledenkader van ongeveer 20 personen per avond. Er wordt bijna wekelijks een activiteit georganiseerd en de afdeling staat ook bij andere afdelingen bekend als een erg gezellige afdeling.

Bestuur Hoekstra

9 september 2016 treedt het vijfde bestuur aan, bestuur Hoekstra. Ook dit bestuur organiseert fantastische activiteiten en blijft onafhankelijk en kritisch ten opzichte van de politieke partijen. In dit jaar is de afdeling gegroeid met meer dan 20 leden en daarmee zijn we de achtste afdeling van het land.

Bestuur N. Tol

Op vrijdag 8 september 2017 is het bestuur N. Tol aangetreden. Speerpunten van dit bestuur zijn het organiseren van ons eerste lustrum op 15 maart 2018, het betrekken van nog meer jongeren bij de politiek en het op de agenda plaatsen van verschillende jongerenthema's in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Bestuur Holwerda

Op vrijdag 14 september 2018 is het bestuur Holwerda aangetreden. Het bestuur onderkende dat veel leden die een avond langs kwamen uiteindelijk lid werden van deze afdeling. Daarom stelde zij zich ten doel om JOVD Zwolle “op de kaart te zetten” door samenwerking te zoeken met andere (studenten)verenigingen en politieke (jongeren)organisaties in Zwolle en omstreken. Dit jaar lag ten grondslag aan de oprichting van het samenwerkingsverband van de politieke jongerenorganisaties van regio Zwolle. Ook op politiek vlak was dit jaar om niet te vergeten, de afdeling heeft haar politieke kennis verdiept als voorbereiding op de verkiezingen van de Provinciale Staten, waterschappen en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Ook is JOVD Zwolle dit jaar metaforisch moeder geworden. Op 4 november 2018 is namelijk commissie Apeldoorn “geboren”.