Zwolle e.o.

Persbericht: Wordt de weggebruiker een crimineel?

“Wordt de weggebruiker een crimineel?”

De JOVD Zwolle e.o., de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, maakt zich zorgen over de kortzichtigheid van de linkse oppositiepartijen. D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben de ambitie uitgesproken om de maximumsnelheid van de provinciale wegen te verlagen naar 60 kilometer per uur. “Dit is een stap terug in de tijd” aldus Maurice Schurink, voorzitter JOVD Zwolle e.o.

Vorig jaar steeg werkgelegenheid in de Overijsselse transportsector met 4,5%. “En het lijkt erop dat de provinciale wegen – de slagaderen van de provincie – aan het dichtslibben zijn” stelt Schurink. “Zonder transport staat alles stil, en dat geldt niet alleen voor de snelwegen. Het lijkt erop dat deze linkse partijen geen liefde hebben voor deze belangrijke sector.”

“Het verlagen van de maximumsnelheid op de provinciale wegen is een opstapeling van weer een te snel ondoordachte maatregel in het stikstofdossier, waarbij nu ook de transportsector van de provincie de dupe wordt.“ De JOVD Zwolle e.o. ziet het iets eerder van huis gaan niet per se als een probleem. “Maar wat nou als je normaal al een uur onderweg bent?”

De linkse oppositie wil de Natura2000-gebieden beschermen. Dit is iets wat de JOVD Zwolle e.o. kan begrijpen. “Maar wanneer de welvaart van de inwoners in gevaar komt, moeten wij ons afvragen of het doel de middelen heiligt.”

Misschien had de oppositie eerder moeten gaan nadenken over langetermijnmaatregelen. “Als we niet oppassen zullen zij de automobilisten gaan bestempelen als crimineel.”

Door Maurice Schurink – Voorzitter JOVD Zwolle e.o.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —