Regionale leerscholen
Academy

Regionale leerscholen

Neem deel aan uitdagende trainingen bij jou in de buurt.

Introductie

Door het hele land heeft de JOVD verschillende Regionale leerscholen opgericht. Regionale leerscholen zijn erop gericht om in een bepaalde regio een trainingstraject op te zetten. Meestal is dit een samenwerking tussen verschillende lokale afdelingen die samen trainingen organiseren.

Regionale leerscholen

De Politieke Leerschool Noord-Holland

De Politieke Leerschool Noord-Holland is de oudste regionale leerschool van de JOVD en opgericht in 2017. Deze leerschool is een samenwerking tussen de afdelingen Top van Holland, Amsterdam e.o. en Kennemerland. In 2018 heeft De Politieke Leerschool Noord-Holland al een traject opgezet inclusief certificaat. Vanaf 2019 doen ze mee aan het landelijke talenttraject.

Leerschool met een Zachte G

De Leerschool met een Zachte G is eind 2017 opgericht door de afdelingen Baronie van Breda, Hart van Brabant, ’s-Hertogenbosch e.o. en Eindhoven. Nadat ze in 2018 een eigen traject hebben opgezet inclusief certificaat, is ook de afdeling Limburg toegetreden tot deze leerschool. Vanaf 2019 doen ze mee aan het landelijke talenttraject.

Leerschool Rijnmond-Leiden

In 2018 bestond al een informeel samenwerkingsverband op het gebied van trainingen tussen de afdelingen Leiden e.o. en Rijnmond. Vanaf 2019 hebben de afdelingen officieel de handen ineen geslagen als een regionale leerschool en doen ze ook mee aan het landelijke talenttraject.

Kanaal Liberaal

Eind 2018 hebben de afdelingen Zwolle e.o. en Twente de regionale leerschool Kanaal Liberaal opgericht. De leerschool doet vanaf 2019 mee aan het landelijke talenttraject.

Utrechtse Leerschool

Vanaf 2018 heeft de afdeling Utrecht een eigen leerschool. Bij deze leerschool zijn ook deelnemers uit omliggende afdelingen van harte welkom. Utrechtse leerschool doet vanaf 2019 ook mee aan het landelijke talenttraject.

Liberaal Instituut der JOVD Groningen

Vanaf 2019 heeft de afdeling Groningen een eigen leerschool. Bij deze leerschool zijn ook deelnemers van andere noordelijke afdelingen van harte welkom. De Groningse leerschool doet vanaf 2019 ook mee aan het landelijke talenttraject.

Haagsche Leerschool

Vanaf 2019 heeft de afdeling Den Haag een eigen leerschool. De Haagsche Leerschool kenmerkt zich door haar bijzondere wisselende locaties met een politiek karakter. De Haagsche Leerschool doet vanaf 2019 ook mee aan het landelijke talenttraject.

ZuiderzeeSchool

Begin 2019 heeft de JOVD Flevoland een eigen leerschool opgezet. Deze leerschool zet zich vooral in op laagdrempelige trainingen en doet (nog) niet mee aan het talenttraject.

Talenttraject

Regionale leerscholen organiseren ook vaak een Talenttraject. Dit traject bestaat uit vier speciale trainingen met daarop gevolgd een assessment. Deelnemers die minstens drie van de vier trainingen hebben gevolgd, worden tijdens het assessment getoetst op de kennis en vaardigheden uit de trainingen. Is dit voldoende, dan krijgen ze door de landelijke JOVD Academy een certificaat uitgereikt.

Met het certificaat hebben leden een streepje voor bij sollicitaties voor PJO-parlement, het Training voor Trainersweekend en Generatie JOVD. Ook is het een bewijs van voldoende inhoudelijke kennis en vaardigheden om deel te nemen aan de regionale masterclass van de VVD.

Dit jaar zijn de volgende trainingen onderdeel van het Talenttraject:

  • Spreken voor Gevorderden
  • Liberalisme II
  • Onderhandelingstactieken
  • Gemeentepolitiek

Wij raden deelnemers aan het traject ten zeerste aan om vooraf de trainingen Speech en Liberalisme I te hebben gevolgd.