Academy

Trainers

Dit zijn de trainers van de JOVD!

Splinter Chabot (Amsterdam e.o.) - splinter.chabot@jovd.nl
Splinter studeert politicologie en is oud-Landelijk Voorzitter van de JOVD (2017-2019). Als trainer is hij specialist in de leerlijnen politieke vaardigheden en presentatievaardigheden.
Splinter is te boeken voor de trainingen:

 • Onderhandelingstactieken
 • Liberaal activisme
 • Speech
 • Spreken voor gevorderden
 • Debatteren
 • Kabinetsformatiespel

Splinter geeft het liefst de training liberaal activisme.

Bram Roodhart (Amsterdam e.o.) - bram.roodhart@jovd.nl
Bram studeert International Studies en is oud-Landelijk Vicevoorzitter van de JOVD (2017-2018). Als trainer is hij specialist in de leerlijnen politieke vaardigheden en presentatievaardigheden.
Bram is te boeken voor de volgende trainingen:

 • Onderhandelingstactieken
 • Liberaal activisme
 • Speech
 • Debatteren
 • Liberalisme I
 • Kabinetsformatiespel

Bram geeft het liefst de training debatteren.

Nina Sophie Vroom (Amsterdam e.o.) - nina.sophie.vroom@jovd.nl
Nina Sophie is lobbyist bij een public affairs bureau in Den Haag en is oud-voorzitter van de afdeling Twente. Als trainer is zij specialist in de leerlijn politiek in de praktijk.
Nina Sophie is te boeken voor de trainingen:

 • Speech
 • Liberalisme I
 • Kabinetsformatiespel
 • Gemeentepolitiek
 • Lobbystrategieën

Nina Sophie geeft het liefst de training kabinetsformatiespel en lobbystrategieën.

Aileen de Witte (Amsterdam e.o.) - aileen.de.witte@jovd.nl
Aileen is student aan de Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter van de JOVD Amsterdam e.o. (2017-2018). Als trainer is zij specialist in de leerlijnen politieke vaardigheden en politiek in de praktijk.
Aileen is te boeken voor de trainingen:

 • Onderhandelingstactieken
 • Speech
 • Debatteren
 • Liberalisme I
 • Kabinetsformatiespel

Aileen geeft het liefst de training speech.

Benjamin Broekhuizen (Den Haag e.o.) - benjamin.broekhuizen@jovd.nl
Benjamin studeert luchtvaarttechniek en is oud-Hoofdbestuurslid Opleiding & Training van de JOVD (2014-2015). Als trainer is hij specialist in de leerlijnen presentatievaardigheden en politieke filosofie.
Benjamin is te boeken voor de trainingen:

 • Speech
 • Spreken voor gevorderden
 • Debatteren
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Kabinetsformatiespel

Bemjamin geeft het liefst de trainingen debatteren en liberalisme II.

Koen Meijering (Den Haag e.o.) - koen.meijering@jovd.nl
Koen studeert Security Studies en is momenteel voorzitter van de afdeling Den Haag e.o..
Koen is te boeken voor de volgende trainingen:

 • Onderhandelingstactieken
 • Liberaal activisme
 • Speech
 • Debatteren
 • Kabinetsformatiespel

Rutger de Ridder (Den Haag e.o.) - rutger.de.ridder@jovd.nl
Rutger studeert Bouwkunde en is oud-Landelijk Voorzitter van de JOVD (2016-2017). Als trainer is hij specialist in de leerlijnen presentatievaardigheden en politieke filosofie.
Rutger is te boeken voor de trainingen:

 • Speech
 • Spreken voor gevorderden
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Politieke stromingen
 • Kabinetsformatiespel

Rutger geeft het liefst de trainingen spreken voor gevorderden en liberalisme II.

Rik Heiner (Groningen) - rik.heiner@jovd.nl
Rik is student bouwkunde en voormalig voorzitter van de JOVD Groningen (2018-2019). Rik is te boeken voor de trainingen:

 • Onderhandelingstactieken
 • Speech
 • Debatteren
 • Kabinetsformatiespel

Bas Koster (Hart van Brabant) - bas.koster@jovd.nl
Bas volgt de lerarenopleiding maatschappijleer en is oud-Hoofdbestuurslid Opleiding & Training van de JOVD (2018-2019). Als trainer is hij specialist in de leerlijnen politieke filosofie en politiek in de praktijk.
Bas is te boeken voor de trainingen:

 • Onderhandelingstactieken
 • Speech
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Politieke economie
 • Politieke stromingen
 • Kabinetsformatiespel
 • Gemeentepolitiek
 • Europese besluitvorming

Bas geeft het liefst de trainingen liberalisme II en politieke stromingen.

Loek Opdam ('s-Hertogenbosch e.o.) - loek.opdam@jovd.nl
Loek studeert bestuurskunde, is medewerker van de VVD in 's-Hertogenbosch en is oud-afdelingsvoorzitter van de JOVD 's-Hertogenbosch e.o. Als trainer is hij specialist in de leerlijnen politiek in de praktijk en presentatievaardigheden.
Loek is te boeken voor de trainingen:

 • Speech
 • Spreken voor gevorderden
 • Debatteren
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Politieke stromingen
 • Politiek schrijven
 • Kabinetsformatiespel
 • Gemeentepolitiek

Nicky Beckers (Limburg) - nicky.beckers@jovd.nl
Nicky studeert Econometrie, is burgerraadslid in Maastricht en oud-voorzitter van de afdeling Limburg. Als trainer is hij specialist in de leerlijnen politieke filosofie en politiek in de praktijk.
Nicky is te boeken voor de trainingen:

 • Speech
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Politieke economie
 • Kabinetsformatiespel
 • Gemeentepolitiek

Nicky geeft het liefst de trainingen politieke economie en gemeentepolitiek.

Thomas van Gemert (Limburg) - thomas.van.gemert@jovd.nl
Thomas is promovendus aan Maastricht University en is gemeenteraadslid in Weert. Als trainer is hij specialist in de leerlijnen politieke filosofie en presentatievaardigheden.
Thomas is te boeken voor de trainingen:

 • Speech
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Politieke economie
 • Kabinetsformatiespel
 • Gemeentepolitiek

Thomas geeft het liefst de trainingen politieke economie en gemeentepolitiek.

Floris Kooiman (Rijnmond) - floris.kooiman@jovd.nl
Floris is student werktuigbouwkunde en is oud-voorzitter van de afdeling Rijnmond. Als trainer is hij specialist in de leerlijn politieke filosofie.
Floris is te boeken voor de volgende trainingen:

 • Speech
 • Debatteren
 • Kabinetsformatiespel
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Politieke stromingen

Floris geeft het liefst de trainingen speech en liberalisme I.

Jochem Stoeten (Twente) - jochem.stoeten@jovd.nl
Jochem is afgestudeerd docent geschiedenis en studeert nu public administration aan de Universiteit Twente. Als trainer is Jochem gespecialiseerd in de leerlijnen politieke vaardigheden en politiek in de praktijk.
Jochem is te boeken voor de volgende trainingen:

 • Politiek schrijven
 • Onderhandelingstactieken
 • Speechen
 • Spreken voor gevorderden
 • Europese besluitvorming
 • Lobbystrategieën
 • Campagne voeren

Jochem geeft het liefst de trainingen politiek schrijven, onderhandelingstactieken en campagne voeren.

Tess Meerding (Utrecht e.o.) - tess.meerding@jovd.nl
Tess studeert rechten, is gemeenteraadslid in Utrecht en is oud-algemeen bestuurslid Promotie en Ledenwerving bij de JOVD Utrecht e.o. Als trainer is zij specialist en de leerlijnen presentatievaardigheden en politieke filosofie.
Tess is te boeken voor de trainingen:

 • Speech
 • Debatteren
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Politieke economie
 • Kabinetsformatiespel
 • Gemeentepolitiek

Tess geeft het liefst de trainingen Liberalisme I en Gemeentepolitiek.

Jim van Mourik (Utrecht e.o.) - jim.van.mourik@jovd.nl
Jim is student rechtsgeleerdheid en oud-Landelijk Vicevoorzitter van de JOVD (2015-2016). Als trainer is hij specialist in de leerlijnen presentatievaardigheden en politiek in de praktijk.
Jim is te boeken voor de trainingen:

 • Politiek schrijven
 • Speech
 • Spreken voor gevorderden
 • Debatteren
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Kabinetsformatiespel
 • Politieke stromingen
 • Gemeentepolitiek

Julia Nijhoff (Utrecht e.o.) - julia.nijhoff@jovd.nl
Julia studeert archeologie en is oud-secretaris van de JOVD Amsterdam e.o. (2015-2017). Als trainer is zij specialist in de leerlijnen presentatievaardigheden en politieke filosofie.
Julia is te boeken voor de trainingen:

 • Speech
 • Debatteren
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Kabinetsformatiespel

Julia geeft het liefst de training liberalisme I.

Niels Tol (Zwolle e.o.) - niels.tol@jovd.nl
Niels studeert Bestuurs- en Organisatiewetenschap en is oud-voorzitter van de afdeling Zwolle e.o.(2017-2018). Als trainer is hij specialist in de leerlijnen politiek in de praktijk en politieke filosofie.
Niels is te boeken voor de volgende trainingen:

 • Onderhandelingstactieken
 • Speech
 • Politiek Schrijven
 • Liberalisme I
 • Liberalisme II
 • Politieke economie
 • Politieke stromingen
 • Kabinetsformatiespel
 • Gemeentepolitiek
 • Europese besluitvorming

Niels geeft het liefst de traing liberalisme I.