Trainingen
Academy

Trainingen

Maak kennis met onze trainingen.

Introductie

Binnen de JOVD Academy worden veel training georganiseerd. Dit wordt voornamelijk door lokale JOVD-afdelingen gedaan, of door zo genoemde ‘Regionale leerscholen’. Regionale leerscholen zijn erop gericht om in een bepaalde regio een trainingstraject op te zetten. Meestal is dit een samenwerking tussen verschillende lokale afdelingen die samen trainingen organiseren.

De trainingen van de JOVD zijn gestructureerd in 4 leerlijnen. Hieronder vind je een overzicht van deze leerlijnen en trainingen.

Presentatievaardigheden

Speech

Het woord 'speech' roept bij velen al snel beelden op van bekende personen als Barack Obama of Martin Luther King: vlammende politieke betogen, vaak gehouden voor een enorm publiek. De kunst van het speechen is echter veel breder toepasbaar, bijvoorbeeld een toost bij een feestelijke aangelegenheid, of een presentatie voor werk of opleiding. Zelfs bij een sollicitatiegesprek is het van belang op een goede manier een boodschap te kunnen overbrengen. De training Speechen helpt deelnemers hun spreekvaardigheid naar een hoger niveau te tillen.

Dit is de basistraining op het gebied van Presentatievaardigheden. Het wordt aangeraden om deze training te volgen voordat je andere trainingen volgt uit deze leerlijn.

Spreken voor gevorderden

De training spreken voor gevorderden is een vervolg op de training speech. Hier leer je om je verhaal te perfectioneren en mensen echt mee te nemen in je verhaal. In deze training zoek je de verdieping op en zul je volgens het boek van Bas Mouton leren hoe jou boodschap altijd blijft hangen. Let op: deze training is noodzakelijk om te kunnen solliciteren voor het Training voor Trainersweekend.

Debatteren

De kunst van het debatteren is een niet te onderschatten vaardigheid binnen de politieke leerschool. Er zijn immers zowel op afdelingsniveau als op landelijk niveau de nodige gelegenheden waarbij JOVD'ers de verbale strijd aangaan, bijvoorbeeld met andere politieke jongerenorganisaties. Het in stelling brengen van de argumenten, het weerleggen van de argumenten van de tegenstander, het hoort er allemaal bij. De training Debatteren helpt deelnemers zich het debat meester te maken.

Mediastrategieën

Volgt binnekort.

Bestuurskunde

Kabinetsformatiespel

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de kiezer heeft gesproken. Zoals altijd zijn er winnaars en verliezers, maar moet er geregeerd worden. In het kabinetsformatiespel kruipen de deelnemers in de huid van landelijke politieke partijen en gaan ze aan de slag met het formeren van een kabinet. Op deze manier wordt duidelijk hoe de landelijke politiek in elkaar steekt en doen deelnemers ervaring op met de kunst van het onderhandelen.

Dit is de basistraining op het gebied van Bestuurskunde. Dit is een laagdrempelige manier om kennis te maken met de leerlijn bestuurskunde.

Gemeentepolitiek

De gemeente is de bestuurslaag die het dicht bij de burger staat. Iedereen komt wel eens in aanraking met de geemente, al is het maar bij het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. Ook bepaalt de gemeente de hoogte van de belasting en hoe de zorg geregeld wordt. Toch is de mystiek van de gemeentepolitiek voor veel mensen nog een raadsel. Na deze interactieve training heeft de gemeente geen geheimen meer voor jou.

Europese besluitvorming

Europa is meer dan een continent: het is meer dan ooit een woord waarmee vaak de Europese Unie bedoeld wordt, of de Europese idealen. De Europese politiek speelt op dit moment een belangrijke rol in grote vraagstukken als veiligheid, migratie en milieubeleid. Wat zijn die 'Brusselse instituties' toch? Hoe werken de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van ministers samen? Dit soort vragen en meer komen aan bod in de trainging Europese besluitvorming.

Nederlands staatsbestel

Volgt binnenkort.

Politieke filosofie

Liberalisme I

De JOVD is een liberale politieke jongerenorganisatie. Maar wat houdt dat nu precies in, dat liberalisme? In deze training wordt dieper ingegaan op de liberale stroming: wat zijn nu precies de kernwaarden, wat betekent het om liberaal te zijn?

Dit is de basistraining op het gebied van Politieke filosofie. Het wordt aangeraden om deze training te volgen voordat je andere trainingen volgt uit deze leerlijn.

Liberalisme II

Over liberalisme raak je nooit echt uitgepraat en daarom is er nog een training Liberalisme, namelijk de training Liberalisme II. In deze training wordt nog verder de diepte opgezocht, waarbij concepten uit Liberalisme I verder worden uitgewerkt en er nog dieper wordt nagedacht over wat nu precies dat liberalisme is en wat het inhoudt een liberaal te zijn. Voorkennis over de basis van het liberalisme, bijvoorbeeld de training Liberalisme I, wordt hierbij verondersteld.

Politieke economie

Politiek en economie: twee zaken die veel met elkaar te maken hebben. De campagne van Bill Clinton werd bekend door de officieuze slogan "it's the economy, stupid!" en de gevolgen van economische malaise op de politiek is ook de afgelopen jaren al te duidelijk gebleken. Maar welke invloed heeft de politiek op de economie en de economie op de politiek? De training Politieke economie kijkt naar deze verhoudingen tussen politiek en economie.

Politieke stromingen

We zouden misschien graag willen dat iedereen er liberale opvattingen op nahoudt, maar de praktijk is toch anders. Nederland kent een divers politiek landschap met een al even diverse geschiedenis. In de training Politieke stromingen duiken deelnemers vooral de andere politieke stromingen in die Nederland kent. Waar zitten de grootste verschillen en waar komen we juist erg overeen? In de training Politieke stromingen komt dit allemaal aan bod.

Politieke vaardigheden

Politiek schrijven

Volgt binnenkort.

Onderhandelingstactieken

Een van de belangrijkste vaardigheden in de politiek is het onderhandelen. Tijdens deze interactieve training zul jij leren hoe je perfect voorbereid een onderhandeling in gaat en zul je dit ook oefenen.

Liberaal activisme

Laat het activisme niet links liggen. Denk aan met een pantservoertuig over het Binnenhof rijden, een hand in hand mars in Amsterdam, of zebrapaden verven in Flevoland. Activisme kan ook prima bij een rechtse partij. Wil jij leren hoe je een liberale boodschap op een activistische manier kunt uitdragen, dan moet je deze training gevolgd hebben.

Campagne voeren

Volgt binnenkort.

Trainer worden?

Wil jij zelf trainer worden? Ieder voorjaar kun je solliciteren voor het Training voor Trainersweekend. Tijdens dit weekend wordt een kleine groep kandidaat-trainers opgeleid tot een echte JOVD-trainer. Wil jij meer weten over het Training voor Trainingsweekend?

Stuur dan een mailtje naar academy@jovd.nl. Een certificaat van een regionale leerschool is een pré voor het Training voor Trainersweekend. In ieder geval vragen we van kandidaat-trainers om de training Spreken voor Gevorderden gevolgd te hebben.