Driemaster
Historie

Driemaster

Sinds 1949 het onafhankelijke verenigingsblad van de JOVD.

Over Driemaster

Driemaster is het onafhankelijke verenigingsperiodiek van de JOVD. Hier hebben leden en niet-leden de mogelijkheid om artikelen te publiceren. Driemaster is het verenigingsperiodiek van de JOVD dat sinds 1949 op periodieke basis wordt uitgebracht. Leden én niet-leden van de JOVD hebben hier de mogelijkheid om op persoonlijke titel discussie te voeren over alle gewenste ondewerpen. Aanvankelijk op papier, is door de Algemene Vergadering in 2015 besloten ook een digitaal weblog tot stand te brengen zodat ook Driemaster met zijn tijd meegaat.

Niet genoeg kan benadrukt worden dat standpunten geuit op dit weblog standpunten van individuen zijn en dat deze niet per definitie het standpunt van de vereniging bevatten. Sterker nog, meer dan eens zal het standpunt hier geuit in strijd zijn met dat van de vereniging. Een officieel verenigingsstandpunt komt tot stand middels een vastlegging in het politiek programma, of middels een motie of resolutie. Op basis van de voorbereiding van de werkgroep, neemt de Algemene Vergadering hier vervolgens een definitief besluit over.

De redactie, noch de vereniging, aanvaardt enkele verantwoordelijkheid voor de hier gedane uitingen. De weblog is bedoeld om politieke discussie te kunnen voeren, zonder dat voor mensen de verwachting wordt gewekt dat dit om JOVD-standpunten zou gaan. In beginsel mag alles gepubliceerd worden op dit weblog, tenzij het in strijd is met de Nederlandse wet, of in strijd met de openbare orde of de goede zeden, maar als gezegd aanvaardt de redactie geen verantwoordelijkheid voor de hier gedane uitlatingen en beoogt zij niet meer dan een goede en zuivere discussie te faciliteren.

Online

De website van Driemaster is driemasteronline.nl. Vergeet tevens niet de Driemaster Facebookpagina te liken.

Kopij

Wie wil schrijven voor Driemaster, wordt van harte uitgenodigd om zijn pennevrucht, interview of andere zinnige bijdrage in te dienen bij de redactie.

Redactie

Op dit moment wordt de functie van Hoofdredacteur bekleed door Floris Kooiman. Wie wil solliciteren voor een vaste plek in de redactie of de redactie wil tippen, kan dat respectievelijk doen via de onderstaande e-mailadressen. Reageren wordt ten zeerste op prijs gesteld, net als het delen van onze artikelen. De redactie wenst eenieder veel leesplezier bij het lezen van de Driemaster!

Contact

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@jovd.nl
Redactie: eindredactie@jovd.nl