Tijdlijn

Reis mee door de tijd en ontdek de bijzondere geschiedenis van de JOVD.

 • VDJO wordt opgericht
  1923

  VDJO wordt opgericht

  De VDJO wordt opgericht. Deze voorganger van de JOVD is de jongerenorganisatie van de Vrijzinnig-Democratische Bond, een voorganger van de VVD. Hein Roethof, die later vier jaar Landelijk Voorzitter van de JOVD zou zijn, was al lid van de VJDO.

 • BJL wordt opgericht
  1924

  BJL wordt opgericht

  De Bond van Jong-Liberalen wordt opgericht. Deze voorganger van de JOVD is de jongerenorganisatie van de Liberale Staatspartij, ook een voorganger van de VVD.

 • Verzet tegen de nazi's
  1941

  Verzet tegen de nazi's

  De VDJO wordt verboden door de bezetters. De jongerenorganisatie blijft echter illegaal actief. Enkele afdelingen zetten hun activiteiten gedurende de oorlog voort en brengen ook een illegaal blad uit: 'De Hand aan de Ploeg'.

 • Fusie met socialisten
  1946

  Fusie met socialisten

  De VDJO gaat op in de PvdA en fuseert met een voorganger van de Jonge Socialisten—De Democratische Socialistische Jongeren Vereniging 'Nieuwe Koers' (DSJVNK). Later scheiden oud-VDJO'ers zich net als Pieter Oud af van de PvdA en sluiten zich aan bij de VVD.

 • Over de grenzen
  1950

  Over de grenzen

  De JOVD wordt het 14e lid van de World Federation of Liberal and Radical Youth (WFLRY). Deze wereldwijde koepel is voorganger van IFLRY, de tegenwoordige wereldwijde koepelorganiatie voor liberale jongeren.

 • Founding Father van LYMEC
  1952

  Founding Father van LYMEC

  De JOVD richt samen met andere liberale jongerenorganisaties de Jeunesse Européene Liberales (JEL) op, de koepelorganisatie van liberale jongeren in Europa. Deze organisatie is voorganger van LYMEC: de European Liberal Youth.

 • Geboorte van de Liberale Leeuw
  1952

  Geboorte van de Liberale Leeuw

  Het logo van de JOVD wordt vastgesteld. De 'V' staat in eerste instantie voor de waarde vrijheid. De leeuw is uiteraard de Nederlandse Leeuw—'verdediger van onze vrijheid'. De hoed symboliseert de oud-Griekse 'vrijheidshoed'.

 • De jong en brutale Hans Wiegel
  1966

  De jong en brutale Hans Wiegel

  In 1966 mengde toenmalig Landelijk Voorzitter Hans Wiegel zich in een conflict tussen het landelijke VVD-bestuur en het Amsterdamse VVD-raadslid Hans Gruijters. Het Amsterdamse raadslid weigerde het huwelijk van Prinses Beatrix en Claus van Amsberg bij te wonen en kreeg hierdoor een berisping van het landelijke VVD-bestuur. De toen 24-jarige Wiegel nam het vervolgens op voor Gruijters' individuele keuzevrijheid.

 • Start Des Indes-beraad
  1972

  Start Des Indes-beraad

  Vanaf 1972 organiseerde de JOVD (soms geheime) bijeenkomsten met politici van de VVD, PvdA en D66 om de mogelijkheden voor het vormen van een regeringscoalitie met deze partijen te verkennen. Deze wens onstond doordat jarenlang alle regeringscoalities uit confessionele partijen bestond, waardoor thema's als abortus, euthanasie en de gelijke behandeling van homo's nauwelijks werden besproken in de Nederlandse politiek.

 • JOVD'ers bestormen kamer
  1982

  JOVD'ers bestormen kamer

  De verkiezingsoverwinning van Ed Nijpels in 1982—waarmee 36 VVD'ers in de Tweede Kamer verkozen worden— heeft ook gunstige gevolgen voor de invloed van de JOVD. De oud-JOVD'ers Loek Hermans en Ed Nijpels worden herkozen, en ook Jan Franssen, Frank de Grave, Robin Linschoten en Jan Kees Wiebenga nemen een zetel in. Hiermee is de 'JOVD-fractie' net zo groot als de gehele toenmalige fractie van D66.

  Meer op het DNPP
 • Mark Rutte wordt landelijk voorzitter
  1988

  Mark Rutte wordt landelijk voorzitter

  In november 1988 treedt een 21-jarige geschiedenisstudent aan als landelijk voorzitter van de JOVD—Mark Rutte. Hij is de eerste JOVD-voorzitter zonder hoofdbestuurservaring en zal aanblijven tot juni 1991.

 • Aantreden van het eerste paarse kabinet
  1994

  Aantreden van het eerste paarse kabinet

  In 1994 treedt er met het kabinet-Kok I voor het eerst een paars kabinet, gevormd door PvdA, VVD en D66 aan. Dit kabinet heeft een voor de JOVD unieke voorgeschiedenis: tussen 1976 en 1994 kwamen er, op initiatief van de JOVD, regelmatig politici van zowel liberale als sociaaldemocratische partijen in het geheim bijeen in het Haagse Hotel Des Indes. Doel van deze bijeenkomsten was het vormen van een kabinet zonder christelijke partijen, zodat thema's als de gelijke behandeling van homo's, abortus en euthanasie bespreekbaar gemaakt konden worden in de Nederlandse regering.

 • Huldiging erevoorzitter Hans Wiegel
  1999

  Huldiging erevoorzitter Hans Wiegel

  Op 27 februari 1999 wordt VVD-coryfee Hans Wiegel voor het leven benoemd tot erevoorziter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. Wiegel, zelf oud-JOVD'er, was Landelijk Voorzitter van de JOVD in 1965 en 1966.

 • Officieel gelieerd aan de VVD
  2000

  Officieel gelieerd aan de VVD

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen is de JOVD officieel gelieerd aan de VVD. In politiek opzicht is de JOVD echter volledig onafhankelijk, wat betekent dat wij onze eigen standpunten bepalen. Soms wijkt de politieke lijn van de JOVD af van die van de VVD. Zo is de JOVD bijvoorbeeld voor de legalisering van softdrugs, in tegenstelling tot de VVD. Tot het jaar 2000 werd de JOVD gezien als officieuze jongerenorganisatie van de VVD.

Schrijf jij geschiedenis?

Word lid en sluit je aan bij meer dan 3.000 jonge liberalen

Word lid

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar