Internationaal
Dit is de JOVD

Internationaal

In een steeds kleiner wordende wereld is het belangrijk om ook als jongere je blik over de grenzen te werpen.

Zijn kernwaarden als ‘vrijheid’ en ‘democratie’ wel zo vanzelfsprekend voor liberalen uit andere landen? Hoe moeten we internationale problemen als terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit oplossen? En hoe ziet de toekomst van Europa eruit? Allen vraagstukken die voor de toekomst van jongeren belangrijk zijn, maar waarvan het antwoord lang niet altijd binnen onze landsgrenzen ligt.

In een steeds kleiner wordende wereld waarin grenzen vervagen, maar waarin ook internationale problemen steeds meer opspelen, is het daarom belangrijk om als jongere je blik ook over de grenzen te werpen. De JOVD is daarom niet alleen regionaal en nationaal, maar ook internationaal actief. De JOVD werkt samen met internationale liberale partners, zowel binnen als buiten Europa, organiseert internationale activiteiten en laat ook buiten de landsgrenzen politiek van zich horen. Op die manier staat de JOVD in contact met jonge liberalen van over de hele wereld: van Noorwegen tot Zuid-Afrika, van Brazilië tot Singapore. Kortom: de JOVD kent geen grenzen!

Internationale kansen

Als lid van de JOVD heb je veel mogelijkheden om internationaal actief te zijn en kennis te maken met jonge liberalen van over de hele wereld. Zo kun je meerdere keren per jaar deelnemen aan politieke reizen, waarbij vaak bezoeken worden gebracht aan politieke instanties en liberale partners in het buitenland. Een ideale manier om politiek en liberalisme in het buitenland te ervaren. Maar ook binnen Nederland organiseert de JOVD internationale activiteiten, zoals Internationale Thema Avonden en een Internationale Masterclass, waarbij kennis en skills aan bod komen die nuttig zijn wanneer je je begeeft in een internationale omgeving.

Daarnaast heb jij als lid van de JOVD de kans om te solliciteren naar een plaats in delegaties voor verschillende activiteiten van de Europese koepelorganisatie voor liberale jongeren, LYMEC, en de wereldwijde koepelorganisatie, IFLRY. In deze netwerken van liberale jongeren worden regelmatig congressen, seminars, conferenties en trainingen georganiseerd. Onder aan deze pagina lees je meer over LYMEC en IFLRY.