Nieuws

Geef de kiezer een dubbele stem om het vertrouwen in de democratie te versterken

De politiek heeft de waarschuwing dat de burger het vertrouwen verliest, in de wind geslagen. Begin daarom met een nieuw kiesstelsel, bepleiten Rick Oudshoorn en Wilbert Frieling namens de liberale jongeren van de JOVD.

Geef de kiezer een dubbele stem om het vertrouwen in de democratie te versterken

De afgelopen maanden is het onrustig geweest in Den Haag. Boeren, bouwers, leraren en zorgverleners gingen allemaal protesteren. Burgers voelen zich niet langer vertegenwoordigd. Een ontwikkeling die al meer dan een jaar geleden beschreven werd door de staatscommissie-Remkes.

Dit rapport is klakkeloos opzijgeschoven door de politiek en inmiddels vergeten. De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, vindt dat het rapport van de staatscommissie uit de doofpot moet worden gehaald om in Den Haag eindelijk een goed debat te voeren over de staatsinrichting.

De vele protesten hebben aangetoond dat de democratie niet voor iedereen goed werkt en dat de burgers het vertrouwen beginnen te verliezen. De staatscommissie omschreef dit een jaar geleden als volgt: niet iedereen voelt zich even goed vertegenwoordigd, kiezers hebben het idee dat politici veel beloven, maar weinig waarmaken en bovenal vaak besluiten nemen waarin de meerderheid zich niet kan herkennen. Deze ontwikkelingen leveren een afkeer op van de gevestigde politiek.

Het is onbegrijpelijk dat de politiek de pijnlijke, maar glasheldere bevindingen van de staatscommissie en de ontwikkelingen in de maatschappij zo gemakkelijk naast zich neerlegt en geen halt toeroept. Het is tijd voor actie: de band tussen volksvertegenwoordigers en burgers moet worden versterkt.

Hervorming van het kiesstelsel is een eerste stap. Nederland kent het kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging. Voordeel van dit systeem is dat het parlement een goede weerspiegeling vormt van de voorkeuren van de bevolking. Nadeel is dat er geen sterke band bestaat tussen burger en volksvertegenwoordiger.

Om deze band te versterken zou Nederland een kiesstelsel moeten invoeren dat direct gekozen volksvertegenwoordigers combineert met evenredige vertegenwoordiging van partijen, zoals in Duitsland. De kiezer krijgt dan twee stemmen, één voor een partij en één voor een kandidaat. Door dit systeem gaan kandidaten zelf meer campagne voeren, hebben ze meer binding met hun achterban en een sterker mandaat. Hierdoor neemt de kloof tussen burger en politiek pas echt af.

Met dit pleidooi willen we een startschot geven aan de politiek om het rapport van de staatscommissie uit de kast te halen en onze democratie de aandacht te geven die ze verdient.

https://www.trouw.nl/opinie/geef-de-kiezer-een-dubbele-stem-om-het-vertrouwen-in-de-democratie-te-versterken~bab51a3e/

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —