Nieuws

Geschiedenis van JOVD in beeld en bron

De JOVD lanceert in samenwerking met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en VVD archivarissen haar digitale archief.

Geschiedenis van JOVD in beeld en bron

Met trots heeft de JOVD op haar Dies Natalis d.d. zaterdag 23 februari 2019 het digitale archief 'Geschiedenis van de JOVD in beeld en bron' gepresenteerd. De website, waarop tekst, beelden en bronnen staan met de historie van de politieke jongerenoranisatie is samengesteld door het DNPP met materiaal uit het landelijk archief van de vereniging, gelegen bij de Rijksuniversiteit Groningen, met daaraan de steun van archivarrisen van de VVD en JOVD.

De lancering van de website openbaart het archief van de JOVD voor een groter publiek. Informatie over 70 jaar op het gebied van politieke opstelling, organisatie, verenigingsleven en de relatie met de VVD zijn nu online toegankelijk. Eveneens bevat de website een databank met afbeeldingen van foto's, affices en (promotie-)artikelen.

Van links naar rechts: Bas Bakker, Mark Rutte en Jan van Zanen (1989)

Naarmate het archief verder wordt aangevuld, wordt de informatie op de website verder bijgewerkt door het DNPP. Zo blijft de geschiedenis van de vereniging gaande weg inzichtelijk voor historici, archivarissen, biograven en eenieder die geïnteresseerd is in het verenigingsverleden van de JOVD.

De JOVD wenst iedere bezoeker een rijke kijk- en leeservaring toe.

Naar het digitale archief op DNPP.nl

Draag bij aan het archief

Bent u in het bezit van materiaal dat nog mist in ons archief? Dan ziet het DNPP en de JOVD uw bijdrage zeer graag tegemoet. Neem hiervoor contact op met het DNPP via dnpp@rug.nl.

Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, biedt ons de mogelijkheid om onze historie beter in kaart te brengen en deze (indien mogelijk) te delen in ons digitale archief.

Dankwoord

De JOVD spreekt een enorme dank uit aan het gehele team die dit project verwezenlijkt heeft. Hierin gaat een bijzonder dankwoord uit naar de waardevolle inspanningen van drs. Lucas H.M. Osterholt, honorair archivaris bij de VVD, die tot ons grote verdriet op 20 januari 2019 zeer onverwachts is komen te overlijden.

Middels zijn energieke en toegewijde karakter heeft de heer Osterholt het team veel steun geboden en een schat aan archiefmateriaal nagelaten. Dit materiaal is dankzij hem nu toegankelijk gemaakt via het digitale archief. Het gehele team condoleert alle naasten van de heer Osterholt en wenst hen bijzonder veel sterkte met dit enorme verlies.

De JOVD spreekt eveneens haar hartelijke dank uit voor geleverde bijdragen van:

DNPP

Yvonne de Geus, Barend van der Have, Ulco Kooystra, Wieger Krämer, Antrude Oudman, Gerrit Voerman, en Tim Welleweerd.

RUG Universiteitsbibliotheek

Mischa van Delden, Johannes Nicolai, Margreet Nieborg, en Willem Struiksma.

VVD

Sylvia Bakker-Kempen.

JOVD

Jasper van Hilten, Lex Janssen, Jeroen Hendrikx, en Dorus Dijkstra.

Overig

Eric Imthorn (Schitterend Media), Frank van der Veen (Composita), en Dirk Fennema (zelfstandig fotograaf).

Reacties
(1)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —