Nieuws

JOVD: Coronacrisis toont hoe scheef arbeidsmarkt is

Rick Oudshoorn, voorzitter JOVD, en Wilbert Frieling, bestuurslid voorlichting JOVD

JOVD: Coronacrisis toont hoe scheef arbeidsmarkt is

Het Coronavirus heeft ons land volledig op zijn kop gezet. Scholen, winkels en horeca zijn gesloten en de meeste mensen zitten thuis. Deze maatregelen vragen enorm veel van de samenleving en van de economie. Veel mensen leven in onzekerheid over hun inkomen. De regering is daarom druk bezig met het opzetten van regelingen, echter zullen er toch bedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen. Deze crisis is een onvoorziene klap waar we weer bovenop moeten komen en lering uit moeten trekken. De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, stelt dat deze crisis de kwetsbaarheden van onze arbeidsmarkt heeft aangetoond en dat het na deze crisis tijd wordt, met het rapport van de Commissie Borstlap in de hand, te bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Begin dit jaar presenteerde de Commissie Borstlap haar rapport. De belangrijkste conclusie was dat de arbeidsmarkt niet toekomstbestendig is en flink moet veranderen. Een duidelijke boodschap die door de Coronacrisis ongenadig wordt bevestigd. Veel waarschuwingen en voorspellingen uit het rapport van Borstlap dienen zich nu aan. Zo verliezen de kwetsbare werknemers die werken in flexibele constructies hun baan en belanden in de armoede. ZZP’ers zitten zonder opdrachten en verzekeringen thuis en bedrijven vallen om door het wegvallen van inkomsten en het behouden van de kosten. De regering is met man en macht bezig deze groepen te helpen door middel van kortetermijnmaatregelen. De JOVD roept de politiek op ook de blik op de toekomst te houden, het rapport van de commissie Borstlap uit de kast te halen en na de crisis goed met elkaar het debat aan te gaan over de toekomst van de arbeidsmarkt. De Coronacrisis toont namelijk kristalhelder aan dat we zo niet verder kunnen.

Na de presentatie van het rapport heeft de politiek de mogelijkheid genomen het debat te openen door haar meningen te geven over de adviezen en aanbevelingen. Hier kwam een structureel probleem van de Nederlandse politiek naar voren. Partijen nemen bevindingen mee die hen goed passen en laten de rest links liggen. De JOVD is uiterst teleurgesteld dat de politiek deze houding van cherrypicking blijft aannemen na de presentatie van commissierapporten. De commissie Borstlap schrijft, net als eerdere commissies, het rapport als een geheel. Het zijn bevindingen en aanbevelingen die op elkaar aansluiten en als een geheel gezien en behandeld dienen te worden. De JOVD roept de politiek daarom op in het debat het rapport in zijn geheel te behandelen en verder te kijken dan haar neus lang is.

De JOVD richt de blik op de toekomst. De Coronacrisis heeft aangetoond dat we zijn doorgeschoten in de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een groot aantal flexwerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers zit in onzekerheid. De JOVD deelt de boodschap van de commissie Borstlap dat het verschil tussen flex- en vastwerk moet afnemen. De huidige constructies zorgen, zoals de commissie zei, voor een scheefgroei binnen de werknemersgroep, daarnaast leven kwetsbare mensen structureel in onzekerheid. De JOVD is van mening dat de balans terug moet keren. Bij vastwerk moet worden gekeken of de mate van ontslagbescherming en het doorbetalen bij ziekte of ouderschapverlof kostentechnisch alleen de verantwoordelijkheid is voor de werkgever of dat het een verzekeringskwestie moet zijn. Flexwerk moet daarnaast ontmoedigd worden. Een goede eerste stap is alle werknemers fiscaal gelijk te gaan behandelen. Zo betalen alle werkenden mee aan de collectieve uitgaven en kan een collectief vangnet voor iedere werknemer worden gerealiseerd waardoor je een level playing field creëert.

De JOVD wil met dit pleidooi het debat openen en de politiek oproepen, met het gehele rapport van Borstlap, toe te werken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar voor iedereen een vangnet is in tijden van crisis.

https://www.ad.nl/opinie/coronacrisis-toont-hoe-scheef-arbeidsmarkt-is~ac6f7d7a/

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —