Nieuws

JOVD: Haal de vluchtelingen op Lesbos naar het Griekse vasteland!

JOVD: Haal de vluchtelingen op Lesbos naar het Griekse vasteland!

Momenteel voltrekt zich een humanitaire ramp op de Griekse eilanden. Ruim 40.000 vluchtelingen zitten vast in vluchtelingenkampen in Griekenland. De helft daarvan zitten op het Griekse eiland Lesbos, terwijl het kamp gebouwd is voor slechts 3000 mensen. De ruimte is miniem en de sanitaire omstandigheden zijn erbarmelijk. Het risico op een enorme Corona uitbraak is daarom groot. VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en haar Europese collega’s proberen met extra gelden de crisis op te lossen maar de noodzaak is groot en de volksgezondheid staat op het spel. De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, roept daarom op tot actie. Het wordt tijd om Lesbos te ontlasten en de vluchtelingen primair op het vasteland van Griekenland te herverdelen. Want ook in tijden van crises hoor je verantwoordelijkheid te nemen.

Een nieuwe gigantische Corona uitbraak in het vluchtelingenkamp op Lesbos, potentieel van Noord-Italiaanse proporties of erger, heeft catastrofale gevolgen voor de volksgezondheid. Meerdere internationale hulporganisaties hebben al aan de bel getrokken. In het kamp is het onmogelijk om voldoende afstand te houden, grondig de handen te wassen en er is een groot tekort aan levensmiddelen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat veel vluchtelingen besmet zullen raken en sterven bij een Corona uitbraak. Ze zitten dan letterlijk als muizen in de val. Tot op heden heeft de Nederlandse regering enkel haar zorgen geuit en gelden beloofd om het kamp te verbeteren en asielprocedures te versnellen, maar hiermee bereik je geen snelle verbeteringen. Kijk naar onze eigen IND in Nederland, waar torenhoge wachtrijen zijn en vluchtelingen geen kant op kunnen. Met alleen geld wend je deze ramp niet af. Deze gruwelijke gevolgen kunnen volgens de JOVD alleen beperkt of afgewend worden door vluchtelingen te verdelen over het Griekse vasteland en indien nodig gedeeltelijk over de Europese lidstaten.

Veel vluchtelingen die vastzitten in Griekenland zijn gevlucht voor onveilige situaties in hun thuisland. Nu ervaren zij een eveneens onveilige en onmenselijke situatie binnen de grenzen van Europa. Ondanks dat het opnemen van herverdeelde vluchtelingen in de Europese Unie niet verplicht is, komt men er met een eenvoudige rekensom snel achter dat Nederland in het geval van evenredige verdeling slechts een klein deel van de vluchtelingen op hoeft te nemen. Dit aantal wordt nog veel lager wanneer Griekenland zelf een groot gedeelte van de vluchtelingen op zich neemt, hiervoor krijgen zij ten slotte Europese financiering.

De JOVD pleit nog steeds voor opvang in de regio, maar door de kans op een nieuwe uitbraak en de onmenselijke omstandigheden moet er nu worden ingegrepen voor de vluchtelingen op Lesbos. Wanneer het Coronavirus is beteugeld vindt de JOVD dat opvang in de regio een serieuze oplossing moet worden. Wij roepen de Europese regeringen dan ook op om opvang in de regio in de toekomst echt goed te faciliteren en niet zoals we nu zien in erbarmelijke vluchtelingenkampen. Want een echte kans heeft het plan nog niet gehad. Voldoende (financiële) middelen zijn hiervoor nodig. De JOVD vindt dat dit besteed moet worden. Alleen maar problemen verplaatsen en vervolgens wegkijken lost namelijk niets op.

De JOVD wil met dit pleidooi de Nederlandse regering oproepen haar verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie op Lesbos. Daarnaast zou het de VVD-staatssecretaris sieren als zij de VVD-kernwaarden waarmaakt. Zoals de VVD zelf zegt ‘indien een mens zich niet kan redden, dan moeten we helpen’. De vluchtelingen op Lesbos zijn op dit moment een schoolvoorbeeld van mensen die zich, binnen de Europese grenzen, niet kunnen redden. De JOVD roept de regering daarom op om Griekenland aan te sporen de vluchtelingen te verplaatsen naar het Griekse vasteland en indien nodig, proportioneel, vluchtelingen op te vangen in de lidstaten om verder gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen.

Rick Oudshoorn, Voorzitter JOVD en Koen Meijering, Politiek Commissaris JOVD

Link naar het artikel:
https://www.parool.nl/cs-b994ebf29

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —