Nieuws

JOVD: Het publieke debat is de hoeksteen van onze representatieve democratie

JOVD: Het publieke debat is de hoeksteen van onze representatieve democratie

Deze week werd bekend dat het kabinet toch bepaalde klimaatmaatregelen gaat nemen ondanks het feit dat een fatsoenlijk en transparant debat in de Tweede Kamer onmogelijk is door de Coronacrisis. Rick Oudshoorn, voorzitter van de JOVD, is verbaasd dat het kabinet de crisistijd benut om ingrijpende en gepolitiseerde maatregelen door te voeren zonder eerst een goed debat te voeren in de Tweede Kamer. Oudshoorn: ‘De klimaatmaatregelen gaan een enorme impact hebben op de samenleving, het is dan ook belangrijk hierover in debat te gaan, een weloverwogen besluit te nemen en de burgers op de hoogte te brengen waarom bepaalde besluiten zijn genomen.’

De JOVD, de politieke jongerenorganisatie van de VVD, begrijpt dat in tijden van crisis niet zomaar alle besluitvorming stilgelegd kan worden en dat bepaalde maatregelen in tijden van crises echt nodig zijn. Desalniettemin, de klimaatmaatregelen die nu genomen worden vanwege het Urgenda-vonnis, zoals de (gedeeltelijke) sluiting van de gloednieuwe kolencentrale in de Eemshaven, vallen daar niet onder. Oudshoorn: ‘Het is begrijpelijk dat het kabinet aan het vonnis wil voldoen, maar er zijn meerdere manieren om eraan te voldoen. Ik vind het essentieel dat eerst een eerlijk debat wordt gevoerd voordat een gloednieuwe kolencentrale wordt gesloten, wat ook nog eens ongelofelijk veel geld gaat kosten.’

De jonge liberalen maken zich zorgen over de macht die het kabinet naar zich toetrekt op bepaalde beleidsterreinen. Natuurlijk wordt nu nog een digitaal fractievoorzittersoverleg gehouden maar dit kan niet het publieke debat vervangen. Door per mail en achter gesloten deuren het debat te voeren komt de representatieve democratie in het geding. Oudshoorn: ‘Het publieke debat in de Tweede Kamer is van onschatbare waarde en de hoeksteen van onze representatieve democratie. Wanneer nu, zonder publiek debat, besluiten worden genomen kan de samenleving niet meekijken in het besluitvormingsproces, haar vertegenwoordigers controleren en over een jaar in het stemhokje ter verantwoording roepen.’ Daarom wil de JOVD het kabinet oproepen de voorgenomen klimaatmaatregelen in de wacht te zetten, totdat een publiek debat weer mogelijk is.

Het persbericht is meegonemen in dit stuk van Elsevier Weekblad:
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/04/tel-uit-je-klimaatwinst-minister-wiebes-748247/

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —