Nieuws

JOVD: Met de privacy van studenten experimenteer je niet!

Rick Oudshoorn, voorzitter JOVD en Wilbert Frieling, bestuurslid voorlichting JOVD

JOVD: Met de privacy van studenten experimenteer je niet!

Door de coronacrisis lijkt Nederland financieel en economisch gezien een flinke stap terug te doen. Tegelijkertijd maken wij qua digitalisering een enorme sprong voorwaarts. Voor veel onderwijsinstellingen is in deze crisistijd (gedwongen) digitalisering noodzakelijk. De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, stelt dat digitalisering van het onderwijs een goede trend is, maar dat scherp moet worden gekeken naar zowel de positieve als de negatieve effecten.

Digitalisering in het onderwijs verdient bijzondere aandacht. Universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen zetten hier voor de crisis al gedeeltelijk op in en dat zal in deze tijd noodgedwongen alleen maar meer worden. Commerciële leerplatformen grijpen snel hun kans en de onderwijswereld loopt daardoor het risico de greep op digitalisering kwijt te raken. Zaken als privacy, veiligheid en controle over de technologie komen hierdoor onder druk te staan.

Momenteel zijn er diverse zorgelijke ontwikkelingen tijdens deze digitaliseringsgolf in het onderwijs die extra aandacht verdienen. Zo zijn dataverzameling en dataverwerking belangrijke punten die onderwijsinstellingen volgens de JOVD in eigen handen moeten houden om zo te voorkomen dat de markt deze informatie misbruikt. Het is commerciële platformbedrijven namelijk vooral te doen om de persoonlijke data van de studenten. Met deze data kunnen ze van iedere student een dataprofiel opbouwen en daarmee gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Volgens de JOVD is het zeer onwenselijk als de persoonlijke data van studenten met winstoogmerk verzameld wordt.

Een andere belangrijke kwestie is online proctoring. Via online proctoring worden studenten tijdens een tentamen gefilmd via hun webcam en worden hun toetsaanslagen in de gaten gehouden. Daarnaast wordt een uitgebreide systeemdiagnose van de computer uitgevoerd. Uit deze methode komt een enorme hoeveelheid aan data voort, terwijl niet duidelijk is wat hiermee gebeurt of waar het opgeslagen wordt. Dit is volgens de JOVD uiterst zorgelijk. Er moet meer duidelijk zijn over deze digitale middelen voordat ze breed in het onderwijs worden geïntegreerd om zo de privacy van studenten beter te waarborgen.

De JOVD is daarnaast kritisch op het verschil in niveau van digitalisering binnen verschillende opleidingen en faculteiten van universiteiten. Wat hier opvalt is dat studenten een andere ervaring hebben binnen hun eigen opleiding. De een moet weken wachten voordat hij of zij weet waar die aan toe is terwijl de andere direct toegang heeft tot digitale colleges en werkgroepen. Het verschil is wat betreft de JOVD te groot. De Coronacrisis legt de zwakheden binnen de decentraal georganiseerde universiteiten bloot en laat zien dat faculteiten functioneren als kleine koninkrijkjes die zelf voor een groot deel hun beleid bepalen. Wat je ziet is dat sommige opleidingen en faculteiten nu de vruchten plukken van hun digitaliseringsinvesteringen. Terwijl andere opleidingen en faculteiten, die digitalisering niet hoog op de agenda hadden staan daardoor achterlopen en nu noodgedwongen moeten experimenteren. De JOVD vindt het uiterst teleurstellend dat het verschil tussen de faculteiten en opleidingen zo groot is waardoor bepaalde studenten nu buiten de boot vallen. Iedere student betaalt dezelfde som aan collegegeld en heeft dus recht op een gelijkwaardige opleiding en behandeling, maar daarvan is nu helaas nog geen sprake.

De JOVD roept onderwijsinstellingen op richtlijnen over digitalisering concreter te formuleren en beter na te leven. Studenten die niet de opleiding krijgen waarvoor ze hebben betaald moeten worden gecompenseerd. Tot slot is de JOVD over het algemeen positief over de digitalisering binnen het onderwijs maar wil wel oproepen scherp te zijn op zaken als privacy, veiligheid, rechtvaardigheid en autonomie. Met de privacy van studenten experimenteer je niet!

Link naar het artikel in Trouw: https://www.trouw.nl/cs-b17db167

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —