Nieuws

JOVD: Tijd voor een rationeel klimaatbeleid!

Rick Oudshoorn, voorzitter JOVD en Wilbert Frieling, voorlichter JOVD

JOVD: Tijd voor een rationeel klimaatbeleid!

Het debat in de Tweede Kamer over het Klimaatakkoord en daaruit voorvloeiende maatregelen voor CO2-reductie begint weer op gang te komen. De Kamer uitte recentelijk kritiek op Klimaatminister Eric Wiebes die vast wil houden aan de subsidies voor de bouw van nieuwe biomassacentrales. Met als reden dat we biomassa voorlopig nodig hebben om de klimaatdoelen te halen. De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, verbaast zich over de kortzichtigheid van de Klimaatminister. De JOVD stelt dat het klimaatbeleid alleen gebaat is bij lange termijnoplossingen en dat er niet grootschalig geïnvesteerd moet worden in technieken die slecht zijn voor de leefbaarheid.

In het gesloten Klimaatakkoord wordt biomassa gezien als een belangrijke brandstof om het doel van de 49 procent minder CO2 uitstoot in 2030 te halen. Echter worden de twijfels steeds groter. In de politiek, maar ook in de samenleving. Zo werd biomassa altijd verdedigd met het feit dat alleen afval wordt verbrand, bijvoorbeeld afkomstig uit oude pallets en meubels. Klinkt goed, echter blijft het niet alleen bij afval. Zo worden bijvoorbeeld ook grootschalig bomen gekapt om de centrales van brandstof te voorzien. Dit resulteert op termijn in een flinke aantasting van de leefbaarheid en biodiversiteit van het landschap. Tevens is uit onderzoek gebleken dat bij het gebruik van biomassa meer stikstof en andere schadelijke stoffen vrijkomen dan bij het gebruik van moderne kolen- of gascentrales. De JOVD is verbijsterd dat de overheid zo grootschalig inzet op deze techniek terwijl dit resulteert in een enorme kaalslag van het landschap en een aantasting van de leefbaarheid. Daar komt nog bij dat de samenleving wordt opgezadeld met enorme kosten vanwege de subsidies die de stook van biomassa economisch rendabel moet maken.

Waarom blijft de minister dan stug vasthouden aan biomassa? Dit heeft zoals eerder gezegd te maken met het feit dat biomassa een sleutelpositie heeft in het Klimaatakkoord, maar er zit ook een boekhoudkundig trucje achter. Op papier is op nationaal en Europees niveau afgesproken dat biomassa klimaatneutraal is. Dit wordt beargumenteerd aan de hand van dat voor elke boom die verbrand wordt een nieuwe boom geplant wordt. Dit klopt op zeker hoogte, wanneer je de vergelijking maakt met de traditionele fossiele brandstoffen die na een proces van duizenden jaren hernieuwen, terwijl het bij een boom een kwestie is van jaren. Echter gezien het feit dat biomassa een sleutelpositie heeft in de CO2-reductie, moeten in een enorm tempo bomen worden gekapt en verbrand. Tegen een kaalslag in zo’n hoog tempo kun je niet op planten. Je kunt dus beter spreken van bomencentrales dan van biomassacentrales, aldus de JOVD.

De JOVD is van mening dat de Klimaatminister zich niet blind moet staren op een papieren doelstelling, terwijl het landschap en de organismen daarbinnen in een rap tempo verpulveren. Want geen andere techniek dan biomassa heeft zo’n ingrijpend effect op het landschap en de leefbaarheid daarvan. Nederland is een klein, dichtbevolkt land en we moeten zuinig zijn met de grond die we hebben. De JOVD pleit daarom voor de heropening van het debat over kernenergie. Een manier van energieopwekking die echt duurzaam is, die het landschap in stand houdt en echt een significante bijdrage levert aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Het klimaat is namelijk alleen gebaat bij lange termijnoplossingen die werken voor iedereen. Het is tijd voor een rationeel klimaatbeleid!

Link naar het artikel in Elsevier Weekblad:
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/06/jovd-tijd-voor-een-rationeel-klimaatbeleid-761424/

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —