Nieuws

Klimaattop: minder praten, meer innoveren

Er wordt te veel over het klimaat gepraat en te weinig actie ondernomen stellen jongeren. De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, gaat zelfs nog een stapje verder: het huidige klimaatbeleid is te links, het wordt tijd voor een liberaal alternatief.

Klimaattop: minder praten, meer innoveren

Momenteel is in Madrid een klimaattop gaande waar landen wederom afspraken proberen te maken over de te nemen klimaatmaatregelen en nog belangrijker: wie deze gaan betalen. Tijdens dit bijna jaarlijks terugkerende fenomeen spreekt de ene na de andere regeringsleider over de noodzaak om tot afspraken te komen. Maar, het komen tot afspraken duurt enorm lang. Vaak zijn er meerdere conferenties nodig en de afspraken die worden gemaakt zijn vaak niet eenduidig, waardoor landen nog de ruimte krijgen om hier vanaf te wijken. De tijd van eindeloos praten moet afgelopen zijn, het is tijd voor actie.

Liberaal alternatief

Niet alleen internationaal is het tijd voor actie. Ook in Nederland wordt er nog te veel gesproken over maatregelen en te weinig gedaan. Ja, er zijn verschillende klimaattafels geweest waarin de politiek en het bedrijfsleven samen hebben gesproken over eventuele maatregelen, maar na het klimaatakkoord is hier weinig meer mee gedaan. En dat terwijl partijen als GroenLinks en D66 gewoon doorgaan met hun groene manier van leven op te leggen aan iedereen vanuit eigen ideologische motieven. Met maatregelen zoals bijvoorbeeld een vleestaks proberen zij dit te doen. Hierdoor wordt klimaatbeleid automatisch links, en wordt de gehele manier van leven overhoop gegooid. Om deze reden vindt de JOVD het tijd voor een liberaal alternatief.

Onlangs is, onder druk van de stikstofcrisis, besloten de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen naar 100 km per uur. GroenLinks en D66 blij, maar dit heeft natuurlijk maar een miniem effect. Ja, er moest op korte termijn snel een oplossing komen, maar met korte termijn oplossingen red je het niet. Juist op de lange termijn moet er beter klimaatbeleid komen dat ook daadwerkelijk effect heeft. En waarom wordt er dan niet gefocust op innovatie van bedrijven en industrieën, die een grotere impact hebben op het klimaat dan de gewone man die met zijn auto op de snelweg rijdt?

Rendabel én groen

Zo werken Equinor, Total en Shell momenteel aan een techniek waardoor industrieën de CO2 die vrijkomt in het productieproces niet uitstoten in de lucht, maar vloeibaar maken en kunnen opslaan in lege olie- en gasvelden. Door de CO2 op deze manier op te slaan, en niet uit te stoten, heeft de CO2 geen negatief effect op ons klimaat. Zo kunnen industrieën schoner produceren zonder dat onze hele manier van leven op de schop hoeft. Maar ook het produceren van hydrocarbon is een optie. Hierbij wordt de CO2 uit het gas gehaald dat gebruikt wordt door industrie en huishoudens en dus niet uitgestoten, maar op dezelfde manier opgeslagen. Hierdoor wordt zelfs het gebruik van fossiele brandstoffen schoner. Dit zijn natuurlijk niet de enige voorbeelden van klimaatinitiatieven die door middel van innovatie tot stand komen, er zijn er nog veel meer.

Zolang hier geen steun voor komt vanuit de politiek en er van deze bedrijven wordt verwacht dat ze deze grote investeringen doen uit goede wil, blijft het effect hiervan achter. Pas wanneer de politiek hier ook op grotere schaal op inzet, en meehelpt aan beleid om deze initiatieven rendabel te maken, kunnen deze initiatieven ook echt slagen. Pas dan kunnen wij tot echte maatregelen komen op het gebied van klimaat, die ook echt impact zullen hebben en er niet alleen op gericht zijn om onze manier van leven structureel te veranderen. Hierom moet er minder worden gepraat, en meer worden ingezet op innovatie.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/klimaattop-minder-praten-meer-innoveren~b761be08/?fbclid=IwAR21FDioY8fTpTvOn1LimZCc2yNNFzEPNNt0UDbRQ5waFb9ZogHjPehwmoQ

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —