Nieuws

Liberale jongeren verwerpen Nashville-verklaring

De liberale jongeren van de Jonge Democraten en de JOVD verwerpen de Nederlandse versie van de anti-LHBTI 'Nashville-verklaring'.

Liberale jongeren verwerpen Nashville-verklaring

De liberale jongeren van de Jonge Democraten en de JOVD verwerpen de Nederlandse versie van de anti-LHBTI ‘Nashville-verklaring’. De opkomst van een anti-LHBTI sentiment is verwerpelijk. De organisaties willen een ‘Nationale Liefdesconferentie’ organiseren waarin een breed maatschappelijk debat wordt gevoerd over dit onderwerp met verschillende politici, opiniemakers en religieuze leiders.

Dennis van Driel

Dennis van Driel, de voorzitter van de Jonge Democraten, snapt niet dat vooraanstaande politici deze verklaring kunnen ondertekenen. ‘Niemand heeft het recht om voor een ander te bepalen hoe hij of zij moet leven. Politici gaan hun boekje te buiten als ze menen dat ze de seksuele vrijheid van mensen op deze manier mogen beperken, om deze reden hebben wij ook een Liberaal Manifest geschreven.’

Splinter Chabot

De voorzitter van de JOVD, Splinter Chabot, vindt het een cruciale vrijheid om te kunnen zijn wie je bent en om lief te hebben wie je wilt liefhebben. Ongeacht het geslacht, of culturele en religieuze achtergrond. ‘Seksuele vrijheid kan je als samenleving nooit voor lief nemen, daar moet je voor blijven strijden. De boodschap is heel simpel: iedereen, wie je ook bent, of waar je ook van houdt, moet vrijuit verliefd kunnen worden en houden van wie die wilt houden,’ aldus Chabot.

De liberale jongeren verwerpen de Nashville-verklaring, maar geloven niet in isolatie van meningen. ‘In de Nederlandse samenleving praat je met elkaar over ideologische verschillen en loop je daar niet voor weg,’ aldus Van Driel. Splinter Chabot vult hem aan: ‘Het laatste wat we willen is teruggaan naar een verzuilde samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven. We willen werken naar acceptatie, niet alleen tolerantie.’

Nationale Liefdesconferentie

De politieke jongerenorganisaties willen daarom in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties een Nationale Liefdesconferentie organiseren. Daarin zullen gelovigen en seculieren een fundamentele discussie voeren over seksualiteit met experts, religieuze leiders en politici. Ook gelovigen die de Nashville-verklaring niet ondersteunen worden daarbij betrokken.

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, heeft al aangegeven mee te willen werken aan zo een conferentie.

Reacties
(0)

Alleen leden kunnen reacties lezen en plaatsen. —