Belastingen en de staatskas

Belastingen en de staatskas

Vlaktaks

"Alle aftrekposten, toeslagen en heffingskortingen moeten worden vervangen door één algemene arbeidskorting."

Nederland heeft financieel gezien een zeer ingewikkeld stelsel. Voor ieder probleem is in Nederland een toeslag bedacht, voor iedere kans is een korting bedacht. Volgens de JOVD kan en moet dit veel eenvoudiger. Het rondpompen van geld is namelijk niet lucratief. Daarnaast bevordert een eenvoudig belastingstelsel de economische groei.

De JOVD pleit voor een vlaktaks met forse belastingvrije voet. Daarnaast moeten alle aftrekposten, toeslagen en heffingskortingen vervallen, met uitzondering van één algemene arbeidskorting. Deze korting zorgt ervoor dat er een minimumbestaansniveau wordt gegarandeerd en dat er een prikkel ontstaat om vanuit een uitkeringssituatie aan het werk te gaan.

aangepast op 17 februari 2020

Belastingen voor ondernemingen

"De dividendbelasting moet worden afgeschaft."

Er geldt een zeer ingewikkeld financieel stelsel voor ondernemers en bedrijven. Dit moet vereenvoudigd worden.

De JOVD vindt dat dividenden belastingvrij uitgekeerd moeten kunnen worden. Omdat de winst van een bedrijf al wordt belast met vennootschapsbelasting is er volgens de JOVD geen noodzaak om het uitkeren van de winst nog eens te belasten. De JOVD vindt het niet erg als na het afschaffen van de dividendbelasting de vennootschapsbelasting ter compensatie wordt verhoogd. Het gaat hierbij dus niet om een belastingverlaging, maar een vereenvoudiging.

Naast het afschaffen van de dividendbelasting pleit de JOVD ook voor het afschaffen van belastingen op 'aanmerkelijk belang aandelen'. Deze belastingen zijn immers altijd bovenop een eerder belaste winst of eerder belast inkomen. 'Box 2' houdt daarmee op te bestaan.

De vermogensrendementsheffing is een noodzakelijk kwaad. Ondanks dat dit feitelijk een dubbele belasting is en de JOVD in principe tegen dubbel belasten is, bevordert deze belasting consumptie en investeringen gigantisch. Aangezien stilstaand geld dodelijk is voor economische groei is het daarom van belang dat er belasting op vermogen geheven moet worden.

aangepast op 17 februari 2020

Accijnzen

De JOVD is voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt en vindt het daarom liberaal goed te bepleiten dat er accijns geheven wordt op producten en diensten die met bepaalde maatschappelijke kosten komen. Wel is het gewenst dat de hoogte van de accijns zo veel als mogelijk wordt bepaald door de daadwerkelijke maatschappelijke kosten en dat opbrengsten van de accijnzen geoormerkt worden voor het doel waarvoor ze geheven worden. Accijns dient dus niet in de algemene middelen terecht te komen. Daarnaast mogen de accijnzen niet leiden tot een lastenverzwaring, maar tot een lastenverschuiving.

aangepast op 17 februari 2020

BTW

"De JOVD pleit voor één btw-tarief."

Het stelsel met drie BTW-tarieven is onnodig ingewikkeld. Het is lastig om een duidelijke grens tussen deze gebieden aan te geven, waardoor het onderscheid tussen het laagtarief en het hoge tarief niet vol te houden valt. Een bekend voorbeeld is de kindersurprise, die voor een deel onder het laagtarief valt en voor een deel, vanwege de verrassing in het ei, in het hoge tarief.

De JOVD pleit dan ook voor een vlakke BTW, met slechts één tarief voor alle goederen die tussen het huidige lage en hoge tarief ligt. Geneesmiddelen blijven dan vrijgesteld van BTW.

aangepast op 17 februari 2020

Belastingen op schenken en erven

"Schenkingen en erfenissen dienen niet dubbel te worden belast."

De JOVD is tegenstander van belastingen op schenkingen en erfenissen. Deze moeten zo snel mogelijk geheel worden afgeschaft. Dit omdat deze belastingen per definitie dubbele belastingen zijn: bij het verkrijgen van het geld door de erflater of overdrager is al belasting betaald, en bij het bewaren van het geld eveneens. Een derde belastingtarief op dit geld is daarom onwenselijk.

aangepast op 17 februari 2020

Overheidsfinanciën

Liberalen willen graag dat de overheid zorgvuldig omgaat met belastinggeld en altijd kritisch blijft kijken naar de eigen uitgaven: geld kan immers maar een keer uitgegeven worden en al het uitgegeven geld moet op een of andere manier eerst opgebracht worden door de belastingbetaler. Ook de JOVD is voorstander van een kritische blik op het huishoudboekje van de overheid.

De JOVD wil daarnaast een terughoudende rol van de overheid waar het gaat om inmenging in de economie: er zijn rechtvaardige redenen voor overheidsingrijpen, maar de overheid moet individuen ook zeker de vrijheid geven zelf hun eigen keuzes te maken. Die handelingsvrijheid ligt aan de kern van een succesvolle economie.

aangepast op 17 februari 2020