Democratie

Democratie

Referenda

"Referenda zijn niet van toegevoegde waarde."

De JOVD beschouwt referenda niet van toegevoegde waarde. Volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks gekozen en verkrijgen hiermee een voldoende mandaat om beslissingen te nemen. Naast het democratische mandaat is de mogelijkheid van het indienen van burgerinitiatieven voldoende om invloed op het landsbestuur te verkrijgen.

aangepast op 17 februari 2020

Individueel mandaat en zetelroof

De JOVD vindt het van belang dat volksvertegenwoordigers hun taken naar eer en geweten kunnen uitvoeren en, zoals dit grondwettelijk is vastgelegd, zonder last kunnen stemmen. De Kieswet stelt ook dat Kamerleden een individueel mandaat hebben. Als een volksvertegenwoordiger zich echt principieel niet kan vinden in de lijn van een fractie, dient hij de mogelijkheid te hebben zich af te scheiden van de fractie en zijn zetel daarbij te behouden.

• Kandidaten dienen de Kamer binnen te komen op volgorde van het aantal stemmen, niet op basis van de plaats op de lijst.

• Maatregelen die bedoeld zijn afscheiding te ontmoedigen zijn onwenselijk, zoals het sterk inperken van de spreektijd of fractieondersteuning.

aangepast op 12 maart 2020

Kiesstelsel

Voor de JOVD staat voorop dat het proportionele karakter van de Nederlandse democratie van zeer groot belang is, omdat daarmee gewaarborgd wordt dat het parlement een afspiegeling is van de voorkeuren van de bevolking. Tegelijkertijd heeft het Nederlandse stelsel wel als nadeel dat het gehele land als een enkel kiesdistrict behandeld wordt, waardoor er geen sterke band bestaat tussen individuele volksvertegenwoordigers en de kiezers. De JOVD wil door herziening van het kiesstelsel een band scheppen tussen kiezer en gekozene, om zo de volksvertegenwoordiger een sterker persoonlijk mandaat te geven.

• Het Nederlandse kiesstelsel dient ook in de toekomst gebaseerd te zijn op het principe van evenredige vertegenwoordiging.

• Nederland zou een kiesstelsel moeten kennen dat direct gekozen volksvertegenwoordigers combineert met evenredige vertegenwoordiging van partijen, zoals in onder meer Duitsland. In dit nieuwe kiesstelsel, ook wel bekend als ‘mixed member proportional representation’, dient geen kiesdrempel aanwezig te zijn.

• Om te garanderen dat een verkozen Kamerlid daadwerkelijk de goedkeuring van een meerderheid van zijn kieskring achter zich heeft, moet het verkiezen gebeuren door het rangschikken van kandidaten, ook wel bekend als ‘alternative vote’

aangepast op 12 maart 2020