Democratie

Democratie

Referenda

"Referenda zijn niet van toegevoegde waarde."

De JOVD beschouwt referenda niet van toegevoegde waarde. Volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks gekozen en verkrijgen hiermee een voldoende mandaat om beslissingen te nemen. Naast het democratische mandaat is de mogelijkheid van het indienen van burgerinitiatieven voldoende om invloed op het landsbestuur te verkrijgen.

aangepast op 22 augustus 2019

Voorkeurszetels

De JOVD is grotendeels voorstander van behoud van het huidige kiessysteem met evenredige vertegenwoordiging. De JOVD stelt daarnaast dat iedere potentiële vertegenwoordiger aanwezig op een kieslijst een redelijke kans moet krijgen om lid te worden van de betreffende volksvertegenwoordiging. Daarom zouden volksvertegenwoordigers in het parlement moeten komen op basis van het absolute aantal stemmen dat zij gehaald hebben, zonder een grens van een kwart van de kiesdrempel zoals nu het geval is. Zo krijgt iedere stem invloed.

aangepast op 22 augustus 2019

Zetelroof

De JOVD stelt dat een zetel ook aan een fractie toebehoort, niet slechts aan een persoon. Daarom zou een persoon pas zijn eigen zetel mee moeten kunnen nemen wanneer hij bij de verkiezingen minimaal een kwart van de kiesdrempel heeft gehaald. Zo wordt voorkomen dat volksvertegenwoordigers met miniem mandaat zich losmaken van de fractie en daarnaast krijgen volksvertegenwoordigers met ruim mandaat extra zeggenschap.

aangepast op 22 augustus 2019

Lijstverbinding met D66

"De VVD moet zich inzetten voor een lijstverbinding met D66."

De JOVD vindt dat de VVD zich in moet zetten voor een groot liberaal blok in de verschillende volksvertegenwoordigingen. Daarom zou de partij zich in moeten zetten voor een lijstverbinding met D66, een partij die immers dichtbij de VVD ligt. Beide partijen in het Europees Parlement stemmen in 92% van de gevallen hetzelfde.

aangepast op 22 augustus 2019