Duurzaamheid

Duurzaamheid

Milieu

"De JOVD ziet accijnzen op brandstof niet als melkkoe."

Meer en meer worden we ons ervan bewust wat de impact van milieuschade op ons leefgenot betekent. Schone lucht, water en grond zijn van zo'n groot belang dat Nederland het lef moet hebben wat minder economische groei te accepteren om dit te behouden. Als liberalen geloven wij dat een ieder zijn eigen verantwoordelijk moet nemen voor het milieu. Het principe ‘de verbruiker betaalt’ staat voor de JOVD dan ook voorop.

De JOVD ziet accijnzen op bijvoorbeeld brandstof niet als melkkoe: deze accijnzen dienen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, de kosten te dekken die schadelijke producten veroorzaken.

aangepast op 14 augustus 2019

Energie

"Kernenergie is een uitstekende tussenoplossing."

Energie moet altijd beschikbaar en betaalbaar zijn, en bij voorkeur hernieuwbaar en schoon. De JOVD streeft daarom voor een transitie naar duurzamer energiebronnen. Deze transitie moet wel economisch haalbaar zijn. Als blijkt dat vermeend duurzame energie negatieve economische gevolgen heeft, of zelfs onbedoelde negatieve effecten op het milieu, mogen investeringen hierin niet langer fiscaal voordelig zijn. De transitie naar duurzame energie heeft tevens tot gevolg dat Nederland niet langer afhankelijk is van dubieuze landen als Rusland en Iran.

De JOVD ziet kernenergie als een uitstekende tussenoplossing in deze transitieperiode. Daarnaast is de JOVD voorstander van een Europese energiemarkt, waarin concurrentie mogelijk moet zijn. Overschotten en tekorten in landen kunnen dan gemakkelijk hun plek vinden en industrieën die veel energie verbruiken kunnen eerlijker met elkaar concurreren.

aangepast op 14 augustus 2019

Klimaatverandering

De JOVD gelooft niet in een nationale aanpak van de klimaatverandering. Die problemen zijn immers grensoverschrijdend. Nederland moet dan ook een gidsrol aannemen als het gaat om een internationale aanpak van deze problematiek. Dat is niet alleen effectief, maar ook goed voor het aanzien en de reputatie van Nederland.


Boren naar gas

"Burgers die schade ondervinden door gaswinning dienen te worden gecompenseerd."

Burgers die schade ondervinden door gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij dienen hier adequaat voor te worden gecompenseerd. De gaswinning moet wegens de grote economische belangen echter gewoon doorgezet worden.

In een dichtbevolkt land als Nederland is het belangrijk dat eventuele schadelijke gevolgen van het boren naar schaliegas goed in kaart worden gebracht, voordat er een definitief besluit over genomen wordt.

aangepast op 14 augustus 2019