Infrastructuur

Infrastructuur

Weg

Er dient een permanente oplossing te komen voor trajecten waarop dagelijks file staat. Per knelpunt moet beoordeeld worden of verbreding van de weg uitkomst biedt of andere oplossingen noodzakelijk zijn.

De JOVD sluit een vorm van rekeningrijden hierbij niet uit. Dit moet dan wel een volledige vervanging zijn van de wegenbelasting.

aangepast op 17 februari 2020

Lucht

"Schiphol moet ruim baan krijgen voor uitbreiding."

Schiphol vormt een belangrijke schakel in het wereldwijde vliegverkeer en zorgt daarmee voor een groot aantal banen in de regio. Experts zeggen dat er nog ruimte is voor uitbreiding van het aantal vluchten dat het vliegveld aankan. Schiphol moet daarom ruim baan krijgen voor uitbreiding. Wel moet het woongenot van omwonenden in het oog worden gehouden: zij mogen geen disproportionele schade aan deze uitbreidingen ondervinden.

De JOVD is tegen het bouwen van nieuwe luchthavens als zij grotendeels afhankelijk zijn van overheidssubsidie. Een grote investering als zo’n vliegveld moet economisch rendabel zijn, en geen prestigeproject van een lokale overheid.

aangepast op 17 februari 2020

Water

"Nederlandse en Duitse havens moeten samenwerken."

De Nederlandse havens moeten concurrerend blijven. Samenwerking van Nederlandse en Duitse havens is daarom van belang. Tevens moet de overheid er zorg voor dragen dat waterverbindingen, spoor en wegen goed op elkaar aangesloten zijn.

aangepast op 17 februari 2020

Spoor

"ProRail moet naast de spoorwegen, ook de stations in handen krijgen."

Het stelsel van de spoorwegen moet efficiënter worden ingericht, waarbij voldoende marktwerking belangrijk is. De volledige infrastructuur moet daarom bij de Rijksoverheid worden ondergebracht: ProRail wordt een overheidsinstantie onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tevens moet ProRail naast de spoorwegen, ook de stations in handen krijgen. Alleen dan is eerlijke concurrentie tussen vervoersaanbieders mogelijk.

Alle aandelen van de Nederlandse Spoorwegen dienen verkocht te worden, zodat de NS een private organisatie wordt. Nu heeft de Staat weliswaar geen politieke verantwoordelijkheid over de NS, maar is zij wel volledig eigenaar. Dat is een onwenselijke situatie.

aangepast op 17 februari 2020

Digitale infrastructuur

"Nederland moet toonaangevend zijn op het gebied van informatieverkeer."

Snel kabel- en mobiel dataverkeer dienen voor iedereen beschikbaar te zijn. Nederland zou toonaangevend moeten zijn op het gebied van informatieverkeer om haar locatie als vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven verder te verstevigen.

aangepast op 17 februari 2020

Ruimtelijke ordening

Aangezien haast zeventien miljoen mensen in ons kleine landje wonen zijn er de nodige uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Veel woonwijken en bedrijventerreinen krijgen steeds vaker en langer met leegstand te maken. Naast stedelijke bedrijventerreinen vormt ook de agrarische sector een belangrijk deel van de economie en het landschap. Daarnaast hebben mensen behoefte aan ruimte voor natuur en recreatie.

Om leegstand te voorkomen, moet de uitgifte van bouwgrond centraal worden aangestuurd. Zo wordt ook voorkomen dat gemeenten onverantwoorde risico’s nemen wat investeringen betreft.

Daarnaast moeten overheden soepel omgaan met bestemmingsplannen om in te spelen op groei en krimp en wordt leegstand effectief tegengegaan.

aangepast op 17 februari 2020

Een nieuwe taximarkt

"De huidige taxiwet moet worden versoepeld."

De JOVD vindt dat de taxiwet flink verouderd is en verwelkomt vernieuwing op deze markt. Daarom stelt de JOVD over dit onderwerp twee dingen voor.

Het eerste voorstel is om de huidige taxiwet te versoepelen: het taxirijbewijs wordt afgeschaft en er komt meer ruimte voor concurrentie.

Het tweede voorstel is om een nieuw soort personenvervoer, naast de huidige taxi's, te introduceren. Een dienst zoals UberPOP zou onder deze dienst vallen. Hierin zijn boordcomputers, certificaten en dat soort zaken niet verplicht en geldt de vrije markt. Wel moeten er regels zijn over het informeren van de consument, over bijvoorbeeld het comfort van de auto en over recensies van andere gebruikers. Voor wie meer vertrouwen wil in de chauffeur en hogere eisen stelt, blijft de huidige taximarkt in stand.

De JOVD gelooft erin dat door de markt een goede balans ontstaat tussen de beide poten van het personenvervoer.

aangepast op 17 februari 2020