Infrastructuur

Infrastructuur

Lucht

"Schiphol moet ruim baan krijgen voor uitbreiding."

Het aantal vluchten blijft toenemen en hiermee de overlast ook. Het is daarom van belang de vliegbewegingen te spreiden om mee te gaan in de groei van het luchtverkeer en de belangen van de omwonenden in acht te nemen. De groei van andere luchthavens als Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Lelystad biedt regionale impulsen, spreidt de vliegbewegingen en maakt verdere groei van het luchtverkeer mogelijk.

De JOVD is tegen het bouwen van nieuwe luchthavens als zij grotendeels afhankelijk zijn van overheidssubsidie. Een grote investering als zo’n vliegveld moet economisch rendabel zijn, en geen prestigeproject van een lokale overheid.

aangepast op 12 maart 2020

Scheepvaart

"Nederlandse en Duitse havens moeten samenwerken."

Met Rotterdam bezit Nederland de grootste haven van Europa en de op vier na grootste haven in de wereld. Ook de Amsterdamse haven moet niet vergeten worden, als de vijfde haven van Europa. Een goede aansluiting op het achterland is voor de havens en de economie van vitaal belang.

• Belangrijke havens in Nederland, zoals die van Rotterdam en Amsterdam moeten de kans krijgen om te groeien. Er moeten geen restricties wat betreft goederen (soorten of quota) worden opgelegd aan de havens.

• Het Rijk en de provinciën moeten blijven investeren in de binnenvaart, onder meer op het vlak van infrastructuur.

aangepast op 12 maart 2020

Spoorwegen

"ProRail moet naast de spoorwegen, ook de stations in handen krijgen."

Het is tijd om afscheid te nemen van de NS als staatsbedrijf. Echte marktwerking op het spoor zal de kosten van treinkaartjes omlaag brengen en betere service opleveren. Het Hoofdrailnet wordt daarom opgedeeld in diverse concessies met een evenwichtig pakket aan spoorlijnen die aan marktpartijen worden aanbesteed.

aangepast op 12 maart 2020

Snelwegen en ruimtelijke ordening

Op de snelwegen van Nederland is te zien hoe het met de economie gaat. Des te meer files des te beter de BV Nederland het over het algemeen doet. Toch kosten al deze vertragingen ook veel geld. Volgens de JOVD is het van belang de oorzaken van de files bij de kern aan te pakken, te weten snelheidsverschillen en vernauwingen van de verkeersstroom. Meer asfalt alleen is dan ook niet de oplossing. Oplossingen kunnen gezocht worden in het optimaliseren en eventueel herontwerpen van knooppunten en inspelen op de plaatselijke verkeersdrukte door vaker gebruik te maken van variabele snelheidslimieten.

• De JOVD is voorstander van variabele snelheidslimieten. Om dit te faciliteren is het van belang dat er geïnvesteerd wordt in matrixborden die ook drie cijfers kunnen weergeven. Matrixborden kunnen ook gebruikt worden de automobilisten te wijzen op routes die voordeliger zijn om aan de files te ontkomen.

• Knelpunten waar dagelijks files staan moeten opnieuw bekeken worden en waar noodzakelijk verbreed. Voordat een knelpunt volledig op de schop gaat dient eerst gekeken te worden naar de optimalisatie van bestaande infrastructuur.

• Er dient een algeheel verbod te komen op inhalen door vrachtwagen op snelwegen met slechts twee banen. De gewonnen tijd voor de zware voertuigen weegt niet op tegen het tijdsverlies, ergernis en gestokte doorstroom voor de rest van de automobilisten.

• Bestaande wetgeving dient verder aangepast te worden om nieuwe innovaties op het vlak van (semi)zelfrijdende auto’s mogelijk te maken.

• De ontwikkeling en uitrol van elektrische laadpalen, nieuwe brandstoffen en vergelijkbare ondersteunende infrastructuur dient voornamelijk aan de vrije markt overgelaten te worden. De JOVD ziet vooral een overheidsrol weggelegd in het faciliteren van stimulansen voor innovatie. Deze innovatiestimulansen moeten uitkomstgericht zijn en de feitelijke uitvoering en gebruikte techniek zo veel mogelijk vrijlaten.

aangepast op 12 maart 2020

Motorrijtuigenbelasting

• De JOVD pleit ervoor het verschil tussen oldtimers en reguliere auto’s te laten vervallen. Oldtimers zullen ook onder de regels voor reguliere auto’s gaan vallen. Zo ontstaat duidelijkheid voor oldtimerbezitters en een systeem zonder rompslomp.

• Het aantal verschillende belastingen voor de automobilist dient teruggebracht worden, waarbij het belasten van vervuiling leidend dient te zijn en niet enkel het bezit.

aangepast op 12 maart 2020

Een nieuwe taximarkt

"De huidige taxiwet moet worden versoepeld."

De JOVD vindt dat de taxiwet flink verouderd is en verwelkomt vernieuwing op deze markt. Daarom stelt de JOVD over dit onderwerp twee dingen voor.

Het eerste voorstel is om de huidige taxiwet te versoepelen: het taxirijbewijs wordt afgeschaft en er komt meer ruimte voor concurrentie.

Het tweede voorstel is om een nieuw soort personenvervoer, naast de huidige taxi's, te introduceren. Een dienst zoals UberPOP zou onder deze dienst vallen. Hierin zijn boordcomputers, certificaten en dat soort zaken niet verplicht en geldt de vrije markt. Wel moeten er regels zijn over het informeren van de consument, over bijvoorbeeld het comfort van de auto en over recensies van andere gebruikers. Voor wie meer vertrouwen wil in de chauffeur en hogere eisen stelt, blijft de huidige taximarkt in stand.

De JOVD gelooft erin dat door de markt een goede balans ontstaat tussen de beide poten van het personenvervoer.

aangepast op 17 februari 2020

Digitale infrastructuur

"Nederland moet toonaangevend zijn op het gebied van informatieverkeer."

Snel kabel- en mobiel dataverkeer dienen voor iedereen beschikbaar te zijn. Nederland zou toonaangevend moeten zijn op het gebied van informatieverkeer om haar locatie als vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven verder te verstevigen.

aangepast op 17 februari 2020