Wonen

Wonen

Woningbouwcorporaties

De JOVD is voorstander van woningbouwcorporaties die zich op hun kerntaak richten: het aanbieden van sociale huurwoningen. Zij moeten zich verre houden van beleggingen en derivaten die niet noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun kerntaak.

Om scheefwonen tegen te gaan, moeten de huurders met een relatief hoog inkomen in sociale huurwoningen, meer huur af gaan dragen. Hun huur moet wat de JOVD betreft jaarlijks met het absolute bedrag van vijftig euro per maand toenemen.

Om concurrentie met de private huursector eerlijker te maken dient het puntensysteem, wat momenteel de maximale huur dicteert, afgeschaft te worden. Huurprijzen van sociale huurwoningen dienen op basis van marktprijzen te worden bepaald. Als uitgangspunt kan hierbij de WOZ-waarde gebruikt worden.

Corporaties moeten woningen op gewilde locaties, met een hoge marktwaarde, verkopen. Indien de bewoners deze woningen niet willen kopen, moet de corporatie een vervangende woning zoeken die beter past bij het karakter van sociale huur.

aangepast op 12 september 2019

Huurtoeslag

In het kader van het eenvoudigere belastingstelsel dat de JOVD voorstaat, dienen alle toeslagen afgeschaft te worden, dus ook de huurtoeslag. De belastingvrije voet en de algemene arbeidsheffing zijn voldoende inkomensondersteuning. Dit zijn wat de JOVD betreft meer valide middelen dan een huurtoeslag.

aangepast op 12 september 2019

Hypotheek

"De hypotheekrenteaftrek moet in versneld tempo worden afgebouwd."

De JOVD wil dat de hypotheekrenteaftrek in versneld tempo tot nihil wordt afgebouwd. Dit omdat de hypotheekrenteaftrek de huizenmarkt onnodig uit balans brengt. Daarnaast is dit rondpompen van geld een zinloze maatregel. De opbrengsten van de hypotheekrenteaftrek kunnen worden gecompenseerd door de belastingen te verlagen. Zo is het geen bezuinigingsmaatregel, maar een vereenvoudiging van het fiscale stelsel.

Om een gelijk speelveld en een betere doorstroom op de woningmarkt te bewerkstelligen dient de versoberde hypotheekwetgeving, zoals de afschaffing van de aflossingsvrije hypotheek, ook voor bestaande gevallen te gelden.

aangepast op 22 augustus 2019

Overdrachtsbelasting

"De overdrachtsbelasting moet worden afgeschaft."

De JOVD is voorstander van het afschaffen van de overdrachtsbelasting. Deze belasting dient alleen maar als melkkoe van de overheid en remt de huizenmarkt.

aangepast op 22 augustus 2019

Welstandscommissies

De JOVD wil dat welstandscommissies worden afgeschaft. In plaats daarvan dienen eigenaren van een pand met omwonenden in gesprek te gaan over een verbouwing. Het heeft immers meer waarde of omwonenden zich in de plannen kunnen vinden, dan als een commissie ambtenaren het voorstel goed- of afkeurt.

aangepast op 12 september 2019